Associatie socio-economische status en overleving NSCLC

Onderzoek toont aan dat socio-economische factoren een significante invloed hebben op de verschillen in de overleving van NSCLC-patiënten.

De uitkomsten voor NSCLC-patiënten zijn de afgelopen jaren flink verbeterd. De invloed van ras en socio-economische factoren op deze verbetering is echter nog niet onderzocht. Tot het onderzoek van Dr. Yanyan Lou.1 Dit onderzoek gebruikt data uit de nationale kankerdatabase van de Verenigde Staten. Er werd gekeken naar de incidentie van NSCLC van 2004 tot 2013. Meer dan 1,1 miljoen casussen werden onderzocht, hiervan was 86,4% blank, 10,6% afro-Amerikaan, en kleinere groepen bestonden uit Aziaten en Latijns-Amerikanen. Het inkomen was eerlijk verdeeld onder de groepen.

Het onderzoek toont aan dat de mediane overleving significant langer is voor de Aziaten en Latijns-Amerikanen vergeleken met de blanken en afro-Amerikanen. Het verschil in overleving tussen de Aziaten en de afro-Amerikanen was het grootst en scheelde meer dan een half jaar (6,7 maanden). Uit het onderzoek blijkt dat de prognose vermindert wanneer de patiënt last heeft van meerdere comorbiditeiten, wanneer de patiënt in een ver gevorderd stadium van de ziekte zit of wanneer er werd behandeld in een wijkcentrum. Belangrijker nog, specifieke socio-economische factoren als een lager opleidingsniveau, een lager mediaan inkomen en het ontbreken van een zorgverzekering werden ook geassocieerd met een slechtere uitkomst.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat zowel het ras van de patiënt als de socio-economische status een significante invloed uitoefent op de uitkomst van NSCLC. Wanneer NSCLC behandeld wordt, moet er rekening worden gehouden met deze invloeden. Het verbeteren van de prognose voor patiënten hangt niet alleen af van een technische vooruitgang in de zorg, maar ook van de beschikbaarheid en toegang van de zorg.


  • Bronverwijzing
    1. Lou Y, Dholaria B, Soyano AE, et al. Socioeconomic factors affecting outcomes in non-small cell lung cancer (NSCLC): a large population-based analysis. Presented at: International Association for the Study of Lung Cancer 18th World Conference on Lung Cancer; Yokohama, Japan. 2017 Oct 15-18. Abstract OA 06.05

Onderwerp:

longkanker NSCLC

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.