Anti-inflammatoire effecten van roflumilast bij COPD

Bij COPD-patiënten is 16 weken roflumilast niet geassocieerd met een verlaging van het aantal CD8-cellen in de bronchiale submucosa ten opzichte van placebo. Onderzoekers van de ROBERT-trial observeerden echter wel een significante afname van het aantal eosinofielen in bronchiale biopten en geïnduceerd sputum, wat leidde tot de hypothese dat de anti-inflammatoire werking van roflumilast wordt gemedieerd door een effect op eosinofiele cellen in de long.

Het doel van de internationale ROflumilast Biopsy European Research Trial (ROBERT) was het anti-inflammatoire effect van roflumilast te onderzoeken in de longen van patiënten met matig tot ernstige COPD en chronische bronchitis. Tussen 2012 en 2016 werden 158 patiënten gerandomiseerd naar roflumilast (n = 79) of placebo (n = 79).

Op week 16 was de verandering in het aantal CD8-cellen in de bronchiale submucosa niet significant verschillend tussen de roflumilast- en placebogroep (ratio 1,03; 95% BI 0,82-1,30; p = 0,79). Ten opzichte van placebo was roflumilast echter wel geassocieerd met een significante afname van het aantal eosinofielen in bronchiale biopten op week 16 (ratio 0,53 (95% BI 0,34-0,82); p = 0,0046). Ook werd met roflumilast een significante reductie gezien in zowel het absolute aantal (p = 0,0042) als het percentage (p = 0,0086) eosinofielen in geïnduceerd sputum ten opzichte van placebo. Het aantal eosinofielen in perifeer bloed was niet significant verschillend.

De meest voorkomende matig ernstige bijwerkingen waren verslechtering van de COPD (4% van de patiënten in de roflumilast-groep versus 9% in de placebogroep), hoesten (8% versus 5%), diarree (5% versus 4%) en nasofaryngitis (4% versus 6%). Ernstige bijwerkingen werden gezien bij respectievelijk 10% en 6% van de patiënten.


  • Bronverwijzing
    1. Rabe KF, Watz H, Baraldo S, et al. Anti-inflammatory effects of roflumilast in chronic obstructive pulmonary disease (ROBERT): a 16-week, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2018 Sep 14. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

COPD

Onderwerp:

eosinofilie roflumilast

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.