Aanhoudende of intermitterende beademing bij extreem premature baby’s?

In een niet-geblindeerde, gerandomiseerde trial van de SAIL Site Investigators die werd uitgevoerd in negen landen, waaronder Nederland, is bepaald of een beademingsstrategie met aanhoudende inflaties resulteert in een lager risico op bronchopulmonale dysplasie (BPD) of overlijden dan standaard intermitterende positievedrukventilatie bij extreem premature baby’s. De uitkomsten verschenen onlangs in JAMA.

Het plan was om 600 baby’s te includeren, maar de studie werd voortijdig gestopt na inclusie van 426 kinderen vanwege een vooraf geplande beoordeling van de complicaties. De primaire uitkomstmaat was het optreden van BPD of overlijden op een postmenstruele leeftijd van 36 weken. In de groep met aanhoudende inflatie overleefde met BPD of stierf 63,7% van de baby’s, terwijl dit het geval was bij 59,2% in de standaard resuscitatiegroep (aangepast risicoverschil 4,7%; 95%-BI -3,8% tot 13,1%; p = 0,29). In de experimentele groep overleed echter 7,4% van de patiënten binnen 48 uur; in de controlegroep was dat 1,4% (aRD 5,6%; 95%-BI 2,1% tot 9,1%; p = 0,002).


  • Bronverwijzing
    1. Kirpalani H, Ratcliffe SJ, Keszler M, et al. Effect of Sustained Inflations vs Intermittent Positive Pressure Ventilation on Bronchopulmonary Dysplasia or Death Among Extremely Preterm Infants: The SAIL Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321:1165-1175.

Aandachtsgebied:

Overig

Onderwerp:

beademing kinderen vroeggeboorte

Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen longziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.