VRC01 leidt niet tot langdurige virale controle

In de placebogecontroleerde fase II-studie RV397 is gevonden dat monotherapie met hiv-specifieke breed neutraliserende antilichamen (VRC01) goed wordt verdragen, maar niet leidt tot langdurige virale controle bij volwassenen die antiretrovirale therapie (ART) waren gestart tijdens een acute hiv-infectie, maar daar tijdens behandeling met VRC01 mee stopten.

Breed neutraliserende antilichamen, zoals VRC01, zouden de remissie van hiv kunnen bevorderen door het remmen van de virale replicatie en het opruimen van geïnfecteerde cellen. Het doel van deze studie was te onderzoeken of VRC01 zou kunnen leiden tot langdurige virale controle bij patiënten die ART waren gestart tijdens een acute hiv-infectie, dit meer dan 24 maanden gebruikten en daar vervolgens mee stopten. Negentien mannen werden gerandomiseerd naar VRC01 (n = 14) of placebo (n = 5). In beide groepen werden geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Eén deelnemer in de VRC01-groep behaalde het primaire eindpunt van virale suppressie 24 weken na het staken van ART. De overige 17 deelnemers herstartten ART vanwege een hiv-1 RNA-spiegel van ≥ 1000 kopieën per ml binnen 24 weken.


  • Bronverwijzing
    1. Crowell TA, Colby DJ, Pinyakorn S, et al. Safety and efficacy of VRC01 broadly neutralising antibodies in adults with acutely treated HIV (RV397): a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet HIV. 2019 Apr 15.

Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

ART breed neutraliserende antilichamen hiv-1 VRC01

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.