Uitdagingen bij switchen van NNRTI’s naar dolutegravir

Om de virologische suppressie te verbeteren en de opkomende dreiging van hiv-resistentie aan te pakken, wordt in veel lage- en middeninkomenslanden geswitcht van NNRTI’s naar dolutegravir. Hoewel door deze transitie de NNRTI-resistentie zou kunnen afnemen en de ART-uitkomsten zouden kunnen verbeteren, levert het ook nieuwe uitdagingen op, zo schrijven Seth Inzaule (Amsterdam UMC) en collega’s in een ‘Personal View’ in The Lancet Infectious Diseases

Ten eerste zijn er zorgen over de veiligheid van dolutegravir bij vrouwen die zwanger kunnen worden. Daarnaast zou door een reeds bestaande resistentie tegen gelijktijdig toegediende nucleoside-‘reverse’-transcriptaseremmers de effectiviteit van dolutegravir kunnen afnemen, zeker als de toegang tot viral load-tests om het effect van de behandeling te monitoren, beperkt is. Ten derde is er onvoldoende informatie over de genetische correlaten van resistentie tegen dolutegravir, met name bij patiënten geïnfecteerd met hiv-1 non-B subtypen. Ten slotte worden uitdagingen besproken bij de behandeling van patiënten met bevestigd virologisch falen op een op dolutegravir gebaseerd regime.


  • Bronverwijzing
    1. Inzaule SC, Hamers RL, Doherty M, et al. Curbing the rise of HIV drug resistance in low-income and middle-income countries: the role of dolutegravir-containing regimens. Lancet Infect Dis. 2019;19:e246-e252.

Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

dolutegravir NNRTI NRTI resistentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.