Toename van NNRTI-resistentie op Aruba

De prevalentie van NNRTI-resistentie bij therapienaïeve hiv-geïnfecteerden op Aruba is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. In 2015 werd de NNRTI-resistentiemutatie K103N gevonden bij bijna de helft van de nieuw gediagnosticeerde personen op Aruba die werden getest op resistentie voorafgaand aan behandeling met cART. Dat schrijven onderzoekers uit het UMCU in Clinical Infectious Diseases.

Zij voerden een survey uit onder alle hiv-geïnfecteerde personen op Aruba bij wie resistentie-onderzoek (Sanger-sequencing) werd uitgevoerd in de periode 2010-2015. De prevalentie van transmissie van geneesmiddelresistentie werd gedefinieerd als het percentage deelnemers geïnfecteerd met een virus met een resistentiemutatie van de WHO-lijst. De transmissiedynamiek werd onderzocht door middel van fylogenetische analyse. Een subgroep baselinemonsters werd opnieuw geanalyseerd met Next Generation Sequencing (NGS).

Baseline resistentietests werden uitgevoerd bij 104 nieuw gediagnosticeerde onbehandelde personen (54% van alle nieuw gediagnosticeerde personen in de periode 2010-2015): 86% was man, 39% was in het buitenland geboren en 22% had aids op het moment van diagnose. Van hen bleek 33% (95% BI 24-42%) geïnfecteerd met een resistente hiv-variant. De prevalentie van resistentie tegen NNRTI’s bereikte 45% (95% BI 27-64%) in 2015 en werd in alle gevallen veroorzaakt door mutatie K103N, die resistentie veroorzaakt tegen efavirenz en nevirapine. Met NGS werden geen additionele ‘minority’ K103N-varianten gedetecteerd. Stammen met K103N-mutatie werden in de niet behandelde populatie geïntroduceerd via ten minste 6 onafhankelijke transmissies. Virologisch falen van het door de WHO aanbevolen eerstelijns NNRTI-regime kwam vaker voor in aanwezigheid van K103N.


Geef een reactie


Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

aids

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen infectieziekten