TAF gunstig voor hiv-patiënten met een lage BMD

Hiv-patiënten met een klinisch significante lage botmineraaldichtheid die van een op TDF gebaseerd regime switchten naar E/C/F/TAF, vertoonden een toename van circa 2,5% in botmineraaldichtheid van de lumbale wervelkolom en/of totale heupbotmineraaldichtheid over 96 weken. Tevens vond er bij circa een kwart van de patiënten reversie van osteoporose plaats. 

In deze analyse zijn gepoolde data gebruikt uit twee prospectieve fase III-studies met hiv-patiënten die van een op TDF gebaseerd regime switchten naar E/C/F/TAF en een klinisch significant lage botmineraaldichtheid (BMD) hadden. Van de in totaal 1.117 patiënten die switchten, had 19% een klinisch significant laag BMD op baseline.

De mediane leeftijd was 46 jaar, 85% was man en 43% had osteoporose. Na correctie voor leeftijd, geslacht, ras en BMI was er geen significante associatie meer tussen het percentage BMD-toename op week 96 en baseline lumbale wervelkolom T-score. Een hogere percentuele toename van BMD op week 96 was significant geassocieerd met een lagere baseline totale heup T-score. Het aantal patiënten met een toename van ≥ 5% in BMD op week 96 bedroeg 27% (lumbale wervelkolom) en 16% totale heup. Van 92% van de patiënten die op baseline osteoporose had en van wie op week 96 BMD-data beschikbaar was, voldeed 23% op week 96 niet langer aan de criteria voor osteoporose. Uit deze resultaten van deze analyse vloeit voort dat het switchen van TDF naar TAF mogelijkerwijs een belangrijke behandelstrategie kan zijn om de BMD te verbeteren bij hiv-patiënten die het hoogste risico op een fractuur lopen.Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

TAF TDF

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.