Studiemiddel in onderzoek voor beperking leverbeschadiging na overdosis paracetamol

De toevoeging van calmangafodipir aan N-acetylcysteïne (NAC) als redmiddel bij een overdosis paracetamol blijkt goed te verdragen. Tevens lijkt het studiemiddel de leverbeschadiging te verminderen. Deze resultaten van een fase I-onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de sessie ‘Acute and acute-on-chronic liver failure – Translational aspects’ op het International Liver Congress 2019 in Wenen.

Een infuus met N-acetylcysteïne is tot nog toe de belangrijkste aanpak om acuut leverfalen te voorkomen bij mensen die een overdosis paracetamol hebben ingenomen. Mits de behandeling binnen 8 uur na inname van de paracetamol start, voorkomt het leverintoxicatie effectief. Maar de aanpak heeft grote nadelen: de intraveneuze behandeling duurt met 21 uur erg lang en het risico op mogelijk ernstige bijwerkingen, met inbegrip van anafylactische reacties, is zeer groot.

Bij een test met muizen bleek het superoxide dismutase mimeticum calmangafodipir paracetamolintoxicatie effectief te voorkomen. James Dear, van de University of Edinburgh, presenteerde op het International Liver Congress de resultaten van een eerste veiligheidsstudie bij 24 mensen die na een overdosis paracetamol binnenkwamen op de eerstehulpafdeling van een groot opleidingsziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk. De patiënten kregen volgens loting binnen 24 uur verschillende behandelingen: alleen een infuus met NAC, of NAC in combinatie met een van de drie doseringen calmangafodipir (2,5 of 10 μg/kg). Iedere groep telde 6 patiënten.

Alle patiënten hadden last van een of meer bijwerkingen, maar deze (ernstige) bijwerkingen waren niet toe te schrijven aan calmangafodipir. Bij de patiënten die een combinatiebehandeling kregen nam een biomarker voor levertoxiciteit, full-length keratin-18 (FLK18), minder toe dan bij de patiënten die alleen een NAC-infuus kregen: de mediane concentratie na 20 uur infusie was 155, 163 en 212 U/L bij een comedicatie met respectievelijk 2, 5 en 10 μg/kg calmangafodipir. De concentratie van deze biomarker was bij patiënten die alleen een NAC-infuus kregen 306 U/l. Een andere biomarker voor levertoxiciteit, microRNA-122, reageerde volgens een vergelijkbaar patroon.

Calmangafodipir wordt goed verdragen en lijkt de leverbeschadiging na een overdosis paracetamol te beperken, aldus de onderzoekers. Zij zoeken bevestiging in een grotere studie.


  • Bronverwijzing
    1. Dear J et al. PP100-01 (calmangafodipir) for overdose of paracetamol (The POP-trial): Principal results. (Abstract PS-099)

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.