Advertentie

Risico op sepsis neemt toe na antibioticagebruik

In Clinical Infectious Diseases is een retrospectief cohortonderzoek gepubliceerd naar het risico op sepsis tot 90 dagen na gebruik van antibiotica in het ziekenhuis. Er werden in 516 ziekenhuizen willekeurig opgenomen patiënten geselecteerd. 0,17% van hen werd binnen 90 dagen weer opgenomen met sepsis. Het risico hierop is 65% groter als de patiënt gedurende de eerste opname hoogrisico-antibiotica heeft gekregen.

Patiënten boven de 18 jaar die werden opgenomen in een van de 516 ziekenhuizen werden geïncludeerd. Patiënten werden geëxcludeerd als zij eerder een sepsis hadden doorgemaakt of waren opgenomen voor een geboorte. Er werd ook gekeken welke antibiotica zij namen gedurende deze opname. Hoogrisico-antibiotica waren derde en vierde generatie cefalosporines, fluorchinolonen, lincosamiden, betalactamase-inhiberende combinaties, orale vancomycine en carbanemens. Het primaire uitkomstpunt van dit onderzoek was opname met de diagnose ernstige sepsis of septische shock binnen 90 dagen na primair ontslag.

Van de in totaal 12.746.135 geïncludeerde patiënten had 28,1% hoogrisico-antibiotica gekregen. 42,8% had helemaal geen antibiotica gekregen. Er waren 21.247 patiënten (0,17%) binnen 90 dagen weer opgenomen met sepsis. Van hen is 37,3% overleden gedurende de tweede opname. Het risico op sepsis lag hoger als de patiënt gedurende de eerste opname hoogrisico-antibiotica had gekregen (OR 1,65; 95%-BI 1,59-1,70). Ook bleek de duur van de antibioticakuur invloed te hebben op het risico. Hoe langer de kuur, hoe groter de kans op sepsis. Als laatste lijkt ook het aantal soorten antibiotica invloed te hebben op het risico op sepsis.

Deze resultaten lijken de hypothese van de auteurs te ondersteunen dat een verstoorde microbioom als gevolg van antibioticagebruik een oorzaak van sepsis kan zijn. Het leert ons eens te meer voorzichtig te zijn met het voorschrijven van antibiotica.


  • Bronverwijzing
    1. Baggs J. Jernigan JA, Halpin AL, et al. Risk of subsequent sepsis within 90 days after a hospital stay by type of antibiotic exposure. 2018;66(7):1004-1012.

Aandachtsgebied:

Bacteriële infecties Preventie

Onderwerp:

antibiotica sepsis

Advertentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.