Procalcitonine leidt niet tot minder antibioticagebruik

In New England Journal of Medicine is een onderzoek gepubliceerd waarin wordt gekeken of een antibioticabeleid gebaseerd op procalcitonine leidt tot verminderd antibioticagebruik bij patiënten met lageluchtweginfecties. Het blijkt dat er geen verschil zit tussen standaardzorg en een antibioticabeleid gestuurd door procalcitonine. In beide groepen werden evenveel antibiotica gegeven.

In dit gerandomiseerde onderzoek werden in 14 ziekenhuizen in de Verenigde Staten patiënten geïncludeerd met verdenking op een lageluchtweginfectie op de spoedeisende hulp. Bij deze patiënten was nog geen antibioticabeleid bepaald. 1656 patiënten werden 1:1 gerandomiseerd tussen beleid op basis van procalcitonine en standaardzorg. Artsen kregen een richtlijn hoe de procalcitonine-waarde moest worden geïnterpreteerd. Zij ontvingen een waarde op de Eerste hulp en tijdens de behandeling werd de waarde herhaaldelijk geprikt. Primair werd gekeken naar het aantal dagen antibioticagebruik binnen 30 dagen na randomisatie. Ook werd gekeken naar bijwerkingen.

782 patiënten (47,2%) werden opgenomen en 984 patiënten (59,4%) kregen antibiotica binnen 30 dagen na randomisatie. Er werd geen verschil gezien in het aantal dagen dat antibiotica werden gebruikt. Gemiddeld gebruikten patiënten in de procalcitonine-groep 4,2 dagen antibiotica tegenover 4,3 dagen in de groep met standaardzorg (verschil -0,05 dag; 95%-BI -0,6 tot 0,5; p = 0,87). Ook werd er geen verschil in het aantal patiënten met bijwerkingen gezien (11,7% vs. 13,1%; verschil -1,5 procentpunten; 95%-BI -4,6 tot 1,7; p < 0,001 voor non-inferioriteit).

Er werd in deze trial geen verschil gezien in antibioticabeleid als werd gevaren op de procalcitonine-waarde. Ook bij de groep die standaardzorg kreeg werd procalcitonine bepaald. Hier bleek dat patiënten met een lagere waarde ook minder antibiotica kregen, mogelijk omdat patiënten met een lage waarde ook minder tekenen van infectie hebben. Procalcitonine lijkt weinig toegevoegde waarde te hebben bij lageluchtweginfecties bovenop klinische beoordeling. De resultaten van dit onderzoek zijn tegengesteld aan een eerder gepubliceerd onderzoek in The Lancet Infectious Diseases. 


  • Bronverwijzing
    1. Huang DT, Yealy DM, Filbin MR, et al. Procalcitonin-Guided Use of Antibiotics for Lower Respiratory Tract Infection. New Engl J Med. 2018;379:236-249. DOI: 10.1056/NEJMoa1802670

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.