Polyfarmacie bij hiv: “Verwacht het onverwachte”

De prevalentie van mensen van 50 jaar of ouder met een hiv-infectie en met comorbiditeit neemt snel toe. De daarmee gepaard gaande polyfarmacie stelt clinici onvermijdelijk voor vraagstukken, schetst emeritus hoogleraar moleculaire en klinische farmacologie David Back, verbonden aan de universiteit van Liverpool, in een plenaire openingslezing op de CROI.

Talrijke cohortstudies hebben al de toenemende last van comorbiditeit bij ouderen met hiv benadrukt. Back: “Sommige van deze studies beschrijven daarnaast een prevalentie van polyfarmacie tot wel 40%. Daarbij wordt meestal de definitie gehanteerd van meer dan 5 comedicaties.”

Polyfarmacie en onderlinge medicijninteracties (drug-drug interactions; DDI’s) stellen clinici dan ook onvermijdelijk voor afwegingen. Back: “Daarom is het van belang om meer kennis te krijgen over de onderliggende werkingsmechanismen van DDI’s. Daarnaast is het waardevol om de mogelijkheden van DDI’s te kennen bij de huidige aanbevolen antivirale middelen en bij behandeling altijd de klinische relevantie van DDI’s mee te nemen.”

De voorschrijfinformatie van een medicijn is de voornaamste bron om informatie te vinden over DDI. “Maar bijsluiters geven vaak maar een beperkt aantal DDI’s en er zijn verschillen tussen de samenvattingen van de productkenmerken (SmPC).” Back geeft een aantal praktische adviezen: “Check voor het dagelijks beleid rond DDI’s ook andere bronnen, zoals websites en apps. En verwacht altijd het onverwachte!” Verder kan het soms raadzaam zijn om de dosis van de comedicatie aan te passen, de antiretrovirale medicatie te veranderen of om bijvoorbeeld eens te kijken naar een andere timing van innemen. “Waak er tot slot voor dat de comedicatie niet wordt ondergedoseerd.”

Voor de toekomst verwacht Back dat onderzoeksprogramma’s zich richten op de vraag of medicatie kan worden weggelaten en wat de invloed is van langwerkende antiretrovirale medicatie op comedicatie. “Fysiologisch gebaseerde farmacokinetische modellen gaan daar nog een belangrijke rol in spelen.”


  • Bronverwijzing
    1. Back D. The challenges of hiv treatment in an era of polypharmacy. CROI 2019, plenary session, abstract 120.

Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

DDI's ouderen polyfarmacie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.