Advertentie

Perinatale uitkomsten bij hiv-positieve vrouwen

In een artikel gepubliceerd in de New England Journal of Medicine wordt een onderzoek besproken naar de perinatale uitkomsten bij vrouwen die medicatie slikken tegen hiv. Er werden drie behandelingsregimes vergeleken, namelijk tenofovir, emtricitabine, lopinavir en ritonavir (regime 1), zidovudine, lamovudine, lopinavir en ritonavir (regime 2) en tenofovir, emtricitabine, atazanavir en ritonavir (regime 3). Geen van de drie regimes bleek inferieur en ze hadden vergelijkbare perinatale uitkomsten.

Een eerdere gerandomiseerde trial toonde aan dat regime 1 een groter risico op complicaties na de geboorte met zich meebrengt dan regime 2. In dit cohortonderzoek werden de data van twee cohorten in de Verenigde Staten gebruikt. Er werd gekeken naar uitkomsten zoals vroeggeboorte (<37 weken), extreme vroeggeboorte (<34 weken), laag geboortegewicht (<2500 g) en extreem laag geboortegewicht (<1500 g).

Er waren in totaal 4646 uitkomsten. Slechts 2,8% was blootgesteld aan regime 1. 20,5% was blootgesteld aan regime 2, en 11,6% was blootgesteld aan regime 3. De uitkomsten van de eerdere trial lijken hier niet te worden ondersteund. Tussen regime 1 en 2 bleek geen verschil in risico op vroeggeboorte (RR 0,90; 95%-BI 0,60-1,33) of laag geboortegewicht (RR 1,13; 95%-BI 0,64-1,78). Ook tussen regime 1 en 3 bleek geen significant verschil te zitten in deze parameters (vroeggeboorte: RR 1,14; 95%-BI 0,75-1,72; laag geboortegewicht: RR 1,45; 95%-BI 0,96-2,17).

Voor de uitkomsten extreme vroeggeboorte en extreem laag geboortegewicht werden eveneens geen significante verschillen gevonden. Dit onderzoek geeft aanwijzingen dat regime 1, in tegenstelling tot de uitkomsten van de trial, niet inferieur is aan een van de andere behandelregimes wat betreft perinatale uitkomsten.


  • Bronverwijzing
    1. Rough K, Seage GR, Williams PL, et al. Birth outcomes for pregnant women with HIV using tenofovir–emtricitabine. N Engl J Med. 2018;378:1593-1603.
Advertentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.