Minder HCC bij behandeling chronische hepatitis B met tenofovir

Volgens de conclusies van een observationeel onderzoek is het risico op hepatocellulair carcinoom (HCC) aanmerkelijk minder groot bij de behandeling van chronische hepatitis B met tenofovir dan bij gebruik van entecavir. Dit resultaat van Chinese onderzoekers bevestigt de uitkomst van een eerdere studie van een Koreaanse onderzoeksgroep. De studie is gepresenteerd tijdens de sessie Late Breaker op het International Liver Congress 2019 in Wenen.

De effectiviteit en veiligheid van beide middelen zijn nooit vergeleken in een zogenoemde ‘head-to-head-studie’. Daarom moet deze informatie uit klinische praktijk-studies komen. Zeker nadat een Koreaans onderzoek wees op het verschil in het risico op HCC, wilden onderzoekers dit beter uitzoeken.

Het Chinese onderzoek, onder leiding van Terry Yip van The Chinese University of Hongkong, is uitgevoerd met de gegevens van publieke ziekenhuizen en klinieken in de Hongkong-regio over alle klinisch- en poliklinisch behandelde patiënten. Het onderzoek beperkte zich tot gegevens over patiënten met chronische hepatitis B die in de periode 2008-2018 zijn behandeld met entecavir of tenofovir. De databases bevatten bruikbare informatie van 29.000 patiënten. Het gros van de patiënten, 95,8%, kreeg entecavir en slechts 4,2% tenofovir. De patiënten die al leverkanker of een levertransplantatie hadden voor de behandeling of tijdens de eerste 6 maanden van de behandeling zijn uitgesloten van het onderzoek.

De patiënten zijn ruim 3 jaar lang gevolgd. Van de 1227 patiënten die behandeld zijn met tenofovir, kregen er 9 HCC (0,7%). Onder de bijna 28.000 patiënten die behandeld zijn met entecavir, kwamen 1468 gevallen van HCC (5,3%) voor. De vijfjaars cumulatieve incidentie bedroeg 1,3% voor tenofovir en 7,5% voor entecavir. Na een statistische aanpassing vanwege missende gegevens (‘multipele imputation without propensity score weighting’) bedroeg de hazard ratio (HR) van tenofovir ten opzichte van entecavir 0,34.


  • Bronverwijzing
    1. Yip TCF et al. Tenofovir treatment has lower risk of hepatocellular carcinoma than entecavir treatment in patients with chronic hepatitis B. (Abstract LB-03)
    2. Choi J et al. Risk of hepatocellular carcinoma in patients treated with entecavir vs tenofovir for chronic hepatitis B: a Korean nationwide cohort study. JAMA Oncol. 2019;5:30-6.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.