Mens zelf voornaamste bron van ESBL-besmetting

Lange tijd werd gedacht dat de veehouderij en niet goed verhit vlees de grootste bron van de ESBL-bacterie zouden zijn. Met behulp van een rekenmodel van het ESBLAT-consortium, waarvan het UMC Utrecht deel uitmaakt, is aangetoond dat in 60% van de besmettingen deze bacterie van mens tot mens wordt overgedragen. Dit onderzoek verscheen onlangs in The Lancet Planetary Health.

Ongeveer 19% van de besmettingen verloopt via de voeding. Contact met huisdieren is verantwoordelijk voor 8%, niet beroepsmatig contact met vee voor 4% en zwemmen in oppervlaktewater en contact met wilde vogels voor 3% van de besmettingen met een ESBL-bacterie. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit eerdere studies over het voorkomen van ESBL’s in verschillende bronnen. Met een computerrekenmodel is de grootte van de bijdrage van deze bronnen aan besmettingen bij de mens geschat.Aandachtsgebied:

Bacteriële infecties

Onderwerp:

ESBL-bacterie

Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.