Isavuconazol versus caspofungine bij invasieve ‘Candida’-infecties

In de ACTIVE-trial werd geen ‘non-inferiority’ aangetoond van isavuconazol ten opzichte van caspofungine als primaire behandeling van invasieve Candida-infecties. Dat schrijven Bart Jan Kullberg en collega’s in Clinical Infectious Diseases. Secundaire eindpunten waren vergelijkbaar tussen de groepen.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, multinationale fase III-studie (NCT00413218) werd isavuconazol vergeleken met caspofungine gevolgd door oraal voriconazol als primaire behandeling voor volwassen patiënten met een candidasepsis of invasieve candidiase. Zij werden 1:1 gerandomiseerd naar isavuconazol (200 mg i.v. driemaal daags gedurende 2 dagen, gevolgd door 200 mg i.v. eenmaal daags) of caspofungine (70 mg i.v. op dag 1, gevolgd door 50 mg i.v. eenmaal daags (70 mg voor patiënten > 80 kg)) gedurende maximaal 56 dagen. Na dag 10 konden patiënten switchen naar oraal isavuconazol (isavuconazol-groep) of voriconazol (caspofungine-groep). Het primaire effectiviteitseindpunt was een ‘succesvolle respons’ na intraveneuze therapie (EOIVT) bij patiënten met een bewezen infectie die ≥ 1 dosis van de studiemedicatie kregen (modified ‘intention to treat’ (mITT)-populatie). De vooraf gespecificeerde niet-inferioriteitsmarge was 15%. Secundaire uitkomsten (mITT) waren een succesvolle respons 2 weken na het einde van de behandeling, ‘all-cause’ mortaliteit op dag 14 en 56 en de veiligheid.

Van de 450 gerandomiseerde patiënten werden er 400 geïncludeerd in de mITT-populatie. Baseline-kenmerken waren vergelijkbaar in beide groepen. Bij 60,3% van de patiënten in de isavuconazol-groep en bij 71,1% van de deelnemers in de caspofungine-groep werd een succesvolle respons geobserveerd na intraveneuze behandeling (gecorrigeerd verschil (95% betrouwbaarheidsinterval) -10,8 (-19,9 tot -1,8)). De ‘all-cause’ mortaliteit en de veiligheid waren vergelijkbaar tussen de groepen, evenals de mediane tijd tot klaring van de candidemie.


  • Bronverwijzing
    1. Kullberg BJ, Viscoli C, Pappas PG, et al. Isavuconazole versus Caspofungin in the Treatment of Candidemia and Other Invasive Candida Infections: The ACTIVE Trial. Clin Infect Dis. 2018 Oct 5. [Epub ahead of print]Isavuconazole versus Caspofungin in the Treatment of Candidemia and Other Invasive Candida Infections: The ACTIVE Trial

Aandachtsgebied:

Schimmelinfecties

Onderwerp:

Candida caspofungine isavuconazol

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.