Intranasaal vaccin induceert lokale en systemische immuniteit tegen RSV

Er is grote behoefte aan nieuwe strategieën tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV). SynGEM is het eerste niet-replicerende intranasale RSV-subunit-vaccin dat bij gezonde vrijwilligers persistente antilichaamresponsen induceert, zo schrijven onderzoekers in AJRCCM

Naaldvrije intranasale toediening van vaccins heeft belangrijke potentiële voordelen, vooral tegen pathogenen die via slijmvliesoppervlakken binnendringen. In een placebogecontroleerde fase I-trial kregen 48 gezonde vrijwilligers van 18-49 jaar oud intranasaal placebo of SynGEM in een lage of hoge dosis middels een ‘prime-boost’ toediening. SynGEM induceerde systemische plasmablastresponsen en een significante en aanhoudende toename van RSV-specifieke serumantistoffen bij gezonde, seropositieve volwassenen. Er waren geen significante verschillen tussen de groepen in het optreden van bijwerkingen.


  • Bronverwijzing
    1. Ascough S, Vlachantoni I, Kalyan M, et al. Local and Systemic Immunity against Respiratory Syncytial Virus Induced by a Novel Intranasal Vaccine. A Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:481-492.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.