Ibalizumab voor multiresistent hiv-1

Multiresistentie van hiv-1 is een opkomend probleem bij de behandeling van hiv. In een fase III-studie is ibalizumab, een monoklonaal antilichaam, onderzocht als behandeling van multiresistent hiv-1. Bij patiënten bij wie gecombineerde antiretrovirale therapie faalde, bleek ibalizumab een significante verbetering te geven van de viral load. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in New England Journal of Medicine.

In deze fase III-studie werden 40 patiënten geïncludeerd met een multiresistente hiv-1-infectie. Allen faalden op meerdere behandelingen met antiretrovirale middelen. De patiënten hadden op baseline een viral load van ten minste 1000 kopieën hiv-1-RNA per milliliter. De patiënten kregen allemaal ibalizumab naast een normaal antiretroviraal middel. De viral load werd gedurende de studie herhaaldelijk gemeten. Het primaire eindpunt was het percentage patiënten met een daling van de viral load met ten minste 0,5 log10 kopieën per milliliter na 7 dagen. Verder werd gekeken naar de viral load na 25 weken en bijwerkingen.

Van de 40 patiënten hebben 31 de studie afgemaakt. Op baseline hadden de patiënten een gemiddelde viral load van 4,5 log10 kopieën per milliliter. In de intention to treat-analyse haalden 33 patiënten (83%) het primaire eindpunt, met een gemiddelde afname van de viral load van 1,1 log10 kopieën per milliliter na 7 dagen. Na 25 weken was de gemiddelde afname 1,6 log10 kopieën per milliliter. Na 25 weken had 43% van de patiënten een viral load van minder dan 50 kopieën per milliliter. Van de 10 patiënten zonder virologische respons na 25 weken, bleken 9 in vitro een verminderde gevoeligheid voor ibalizumab te hebben. Diarree werd als meest frequente bijwerking gezien (20%). Er was 1 ernstige bijwerking gerelateerd aan ibalizumab.

Ibalizumab blijkt bij patiënten met beperkte behandelmogelijkheden een goede virologische respons te geven in combinatie met antiretrovirale therapie. Wel werden al patiënten gevonden met een verminderde gevoeligheid voor ibalizumab.


  • Bronverwijzing
    1. Emu B, Fessel J, Schrader S, et al. Phase 3 Study of Ibalizumab for Multidrug-Resistant HIV-1. New Engl J Med. 2018;379:645-654. DOI: 10.1056/NEJMoa1711460

Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

antiretroviraal hiv-1 ibalizumab resistentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.