HPV-vaccinatie veroorzaakt geen chronische vermoeidheid

In Vaccine is een onderzoek gepubliceerd naar de mogelijke associatie tussen chronische vermoeidheid en het HPV-vaccin. Dit onderzoek is door het RIVM verricht naar aanleiding van signalen bij Lareb. De onderzoekers concluderen dat langdurige vermoeidheid vaak voorkomt bij jonge meisjes, maar dat de diagnose chronische-vermoeidheidssyndroom zelden wordt gesteld. Er werden geen verschillen gezien in de incidentie voor en na vaccinatie.

Er werd een retrospectief cohortonderzoek verricht met meisjes geboren tussen 1991 en 2000. De studieperiode was 2007-2014 waarbij de kalenderjaren 2007 en 2008 werden geduid als de pre-vaccinatie periode. Huisartsen van patiënten met gediagnosticeerde chronische vermoeidheid langer dan 6 maanden kregen een uitnodiging om mee te doen aan de studie. Zo werden in totaal 69.429 patiënten geïncludeerd; dit resulteerde in 2.759 persoonsjaren voor vaccinatie en 57.214 persoonsjaren na vaccinatie. Verschillen in de pre- en post-vaccinatie-incidentie van chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS), vermoeidheid ≥ 6 maanden en 3-6 maanden waren niet statistisch significant (CVS: 3,6 (95% BI 0,5–25,7)/10.000 persoonsjaren en 0,9 (0,4–2,1); vermoeidheid ≥ 6 maanden: 7,3 (1,8–29,0) en 19,4 (16,1–23,4); vermoeidheid 3–6 maanden: 0,0 en 16,6 (13,6–20,3)). De analyse van een ‘self controlled case series’ bij 16 gevaccineerde gevallen resulteerde in een RR van 0,62 (95% BI 0,07-5,49). De auteurs waarschuwen echter voor een gebrek aan power door de kleine sample size.


  • Bronverwijzing
    1. Schurink-van 't Klooster TM, Kemmeren JM, van der Maas NAT, et al. No evidence found for an increased risk of long-term fatigue following human papillomavirus vaccination of adolescent girls. Vaccine. 2018; DOI: https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.09.019

Aandachtsgebied:

Vaccinatie Virale infecties

Onderwerp:

HPV vaccinatie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.