Hiv-patiënten hebben verhoogd cardiovasculair risico

Hiv-patiënten hebben na 10 en 20 jaar en levenslang een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ), zo toonde een recente analyse uit de Verenigde Staten. Daarom vinden de auteurs dat dit risico onderdeel moet uitmaken van de monitoring van hiv-patiënten. Mogelijk hebben hiv-patiënten gezondheidswinst van preventieve strategieën.

Hart- en vaatziekten zijn een toenemende oorzaak van morbiditeit onder hiv-patiënten. In een wiskundig model is het cumulatieve cardiovasculaire risico bij hiv-patiënten vergeleken met de algemene bevolking en met personen die niet met hiv waren besmet, maar een hoog risico daarop hadden. Bij de analyses is rekening gehouden met de hogere rookpreventie en het verhoogde cardiovasculaire risico door roken. Zodoende kon het cardiovasculaire risico dat toegeschreven kon worden aan de hiv-infectie, dus onafhankelijk van het rookgedrag, in kaart gebracht worden.

Bij mannelijke hiv-patiënten en bij mannen in de algemene bevolking varieerde de levensverwachting van 70,2 tot 77,5 jaar en bij vrouwen van 67,0 tot 81,1 jaar. Zonder ART was het levenslange cardiovasculaire risico voor hiv-geïnfecteerde mannen en vrouwen respectievelijk 12,9 en 9,0%. Op 60-jarige leeftijd was bij mannen de cumulatieve incidentie van HVZ 20,5% onder de hiv-patiënten, 14,6% bij degenen met een hoog hiv-risico en 12,8% in de algemene bevolking. Voor vrouwen waren deze cumulatieve incidentiecijfers respectievelijk 13,8, 9,7 en 9,4%. Het levenslange cardiovasculaire risico was 64,8% voor hiv-geïnfecteerde mannen en 54,8% voor mannen in de algemene bevolking, maar vergelijkbaar bij vrouwen.Aandachtsgebied:

HIV

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.