Hiv-patiënten hebben snellere veroudering dan hiv-negatieve leeftijdsgenoten

Zowel behandelde hiv-patiënten als hiv-negatieve personen met een vergelijkbare leefstijl vertonen tekenen van versnelde veroudering in vergelijking met op leeftijd-gematchte bloeddonoren. Mogelijke bijdragende factoren zijn een persisterende CMV- of HBV-co-infectie en activatie van CD8-positieve T-lymfocyten. De versnelde veroudering was gerelateerd aan eerdere immuundeficiëntie en aan de cumulatieve blootstelling aan saquinavir. Dat is gevonden in een cross-sectionele analyse van de Co-morBidity in Relation to AIDS (COBRA) Collaboration.

Ondanks een succesvolle antiretrovirale behandeling kunnen hiv-patiënten tekenen van vroegtijdige en versnelde veroudering (age advancement) vertonen. Onderzoekers van de COBRA Collaboration vergeleken enkele gevestigde biomarkers voor veroudering bij 134 hiv-patiënten, 79 hiv-negatieve personen met een vergelijkbare leefstijl en 35 op leeftijd gematchte bloeddonoren. Daarbij werden factoren die verband houden met de biologische veroudering geïnventariseerd.

De biologische leeftijd werd geschat met behulp van een gevalideerd algoritme dat gebaseerd was op de uitkomsten van tien biomarkers. Associaties tussen versnelde veroudering (biologische minus kalenderleeftijd) en de hiv-status/gerelateerde parameters, leefstijl en infecties met cytomegalovirus (CMV), hepatitis-B-virus (HBV) en hepatitis-C-virus (HCV) werden onderzocht met behulp van lineaire regressie.

Het verschil tussen de biologische en kalenderleeftijd was groter bij zowel hiv-positieve (gemiddeld 13,2 jaar) als hiv-negatieve (5,5 jaar) deelnemers aan de COBRA-studie in vergelijking met bloeddonoren (-7,0 jaar; beide p < 0,001). Ook het verschil tussen hiv-positieve en -negatieve deelnemers was significant (p < 0,001). Chronische HBV-infectie, hogere anti-CMV IgG-titer en het aantal CD8-positieve T-cellen waren allemaal geassocieerd met een versnelde veroudering, onafhankelijk van de hiv-status.


  • Bronverwijzing
    1. De Francesco D, Wit FW, Bürkle A, et al. Do people living with HIV experience greater age advancement than their HIV-negative counterparts? AIDS. 2018 Oct 16.

Aandachtsgebied:

HIV

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.