Gevoelige methode voor detectie en kwantificatie van occulte HBV-infectie

Italiaanse onderzoekers ontwikkelden een zeer gevoelige methode op basis van druppel digitale PCR-technologie voor de detectie en kwantificatie van HBV-cccDNA in de lever van personen met een occulte HBV-infectie. Ze vonden dat de hoeveelheid HBV-cccDNA kan worden afgeleid van de anti-HBc IgG-serumspiegel. De kwantificatie van dit antilichaam kan een surrogaatmarker vormen om te bepalen welke patiënten het grootste risico lopen op HBV-reactivatie bij een immunosuppressieve behandeling.

Bij een occulte HBV-infectie (OBI) is sprake van aanwezigheid van intrahepatisch HBV-DNA, maar in afwezigheid van detecteerbaar HBsAg. Hepatitis B kan gereactiveerd worden op het moment dat de immuunrespons van de gastheer is aangetast, bijvoorbeeld na een levertransplantatie of onder chemotherapie. Dat kan leiden tot progressie van leverfibrose bij patiënten met chronische hepatitis C en geldt als een risicofactor voor hepatocellulair carcinoom.

Indirecte marker

Voor een nauwkeurige diagnostiek van OBI is een leverbiopt nodig, om het intrahepatische HBV-DNA te meten bij HBsAg-negatieve personen. Het verkrijgen van leverweefsel is echter moeilijk. Daarom wordt een latente OBI afgeleid op basis van de detectie van antilichamen tegen het hepatitis B-kernantigeen (anti-HBc) als indirecte marker voor een latente HBV-infectie.

Intrahepatische HBV-cccDNA is resistent tegen antivirale middelen en kan niet geëradiceerd worden. Het is wel mogelijk om OBI-reactivering te voorkomen door profylaxe met antivirale middelen tegen HBV. Deze strategie wordt aanbevolen voor anti-HBc-positieve patiënten die een immunosuppressieve behandeling krijgen. Bij gebrek aan virologische gegevens wordt de indicatie voor profylaxe niet bepaald op basis van parameters van de HBV-infectie, maar op basis van het immunosuppressieve potentieel van de behandeling.

 Sensitieve nieuwe test

Italiaanse onderzoekers evalueerden de daadwerkelijke prevalentie van OBI en de moleculaire kenmerken van intrahepatisch HBV bij anti-HBc-positieve personen. De levers van 100 transplantatiedonoren (mediane leeftijd 68,2 jaar; 64 mannen en 36 vrouwen) die positief waren voor anti-HBc bij standaard serologische testen, werden onderzocht op totaal HBV-DNA door middel van een geneste PCR en voor het HBV covalent gesloten cirkelvormig DNA (HBV cccDNA) met behulp van een interne druppel digitale PCR-assay (ddPCR). ddPCR heeft een betere sensitiviteit en nauwkeurigheid om lage DNA-concentraties te detecteren dan conventionele kwantitatieve real-time PCR.

Van de onderzochte personen bleek 52% OBI te hebben. Bij 52% van het OBI-positieve personen werd cccDNA gevonden, met gemiddeld 13 kopieën per 105 cellen. Met behulp van een assay dat specifiek is voor anti-HBc IgG, was de mediane antilichaamspiegel significant hoger bij HBV-cccDNA-positieve dan bij negatieve donoren, met een cut-off-index (COI) van respectievelijk 17,0 en 5,7 (p = 0,007). Bij multivariate analyse ging een anti-HBc IgG-waarde van > 4,4 COI gepaard met de bevinding van intrahepatisch HBV-cccDNA (odds ratio 8,516; p = 0,009), terwijl een lagere waarde de aanwezigheid daarvan uitsloot (negatief voorspellende waarde van 94,6%).

Conclusies

Met een nieuwe ddPCR-gebaseerde methode was intrahepatisch HBV-cccDNA detecteerbaar in meetbare niveaus bij ongeveer de helft van de onderzochte OBI-gevallen. De titer van anti-HBc IgG kan een bruikbare surrogaatmarker zijn om het risico op OBI-reactivatie bij immuungecompromitteerde patiënten te voorspellen.


  • Bronverwijzing
    1. Caviglia GP, Abate ML, Tandoi F, et al. Quantitation of HBV cccDNA in anti-HBc-positive liver donors by droplet digital PCR: A new tool to detect occult infection. J Hepatol. 2018 Apr 3.

Aandachtsgebied:

Hepatitis

Onderwerp:

HBsAG hepatitis B PCR

Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.