Genetische verandering RSV G-eiwit geassocieerd met incidentie en ziekte-ernst

Bij 50% van de ‘community-acquired’ RSV-A G-eiwitten in het RSV-seizoen 2016/2017 werd een unieke combinatie van 8 aminozuursubstituties gevonden. Het verschijnen van dit nieuwe stamtype viel samen met een RSV-piek in Nederland en was geassocieerd met een grotere ziekte-ernst.

Laura Vos et al. onderzochten of aminozuursubstituties in het G-glycoproteïne van RSV-A, gevonden tijdens de epidemie van 2016/2017 in Nederland leidden tot een toegenomen RSV-incidentie en ernst van de zieke. Ze verzamelden daartoe prospectief klinische monsters van volwassen patiënten in de tweede lijn die positief testten voor RSV in het seizoen van 2016/2017 en 2017/2018 en sequenceten het gen dat codeert voor het G-eiwit. Vervolgens werden associaties tussen genetische, klinische en epidemiologische data onderzocht.

Er werden 49 RSV-stammen geïncludeerd; in 2016/2017 waren dat er 28: 20 ‘community-acquired’ RSV-A, 5 nosocomiale RSV-A en 3 ‘community-acquired’ RSV-B. In 2017/2018 werden 21 stammen geïncludeerd: 8 ‘community-acquired’ RSV-A en 13 ‘community-acquired’ RSV-B. G-eiwitten van 10 van de 20 ‘community-acquired’ 2016/2017 RSV-A-stammen hadden een set van 8 nieuwe aminozuursubstituties overeenkomstig, waarvan 7 in ‘mucin-like regions’ 1 en 2 en een in het heparinebindingsdomein. Deze combinatie van substituties werd niet eerder geobserveerd en werd ook niet meer gedetecteerd in de RSV-A-stammen in het seizoen 2017/2018. Van de patiënten die drager waren van het nieuwe RSV-A-stamtype overleed 30%.


  • Bronverwijzing
    1. Vos LM, Oosterheert JJ, Kuil SD, et al. High epidemic burden of RSV disease coinciding with genetic alterations causing amino acid substitutions in the RSV G-protein during the 2016/2017 season in The Netherlands. J Clin Virol. 2019;112:20-6.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.