Advertentie

Extra vaccinatie tegen kinkhoest kan effectief zijn

Saskia van der Lee onderzocht in het kader van haar promotie het effect van een extra vaccin op de immuunreactie tegen kinkhoest. Zij concludeert dat een booster effectief kan zijn. Er spelen echter wel een paar factoren mee, zoals het soort vaccin dat initieel gegeven is en de leeftijd waarop de booster wordt gegeven.

De vaccinatie tegen kinkhoest zit al in het vaccinatieprogramma. Sinds 1996 neemt het aantal gevallen onder jongeren en tieners echter weer toe. Bij een grote uitbraak in 2012 werden er zelfs 13.000 gevallen gemeld, met als gevolg 3 sterfgevallen. De invoering van een boostervaccin zou dit probleem kunnen aanpakken.

Het promotieonderzoek van Van der Lee laat ten eerste zien dat er verschil is in de respons bij een whole-cell of acellulair vaccin. Bij een initiële vaccinatie met het acellulaire vaccin is de bescherming van de booster minder lang. Dit komt vooral omdat patiënten die het whole-cell vaccin hebben gekregen meer kinkhoest antigeen-specifieke antistoffen en meer Th1-cellen hebben. Ook onderzocht zij het effect van de leeftijd waarop een boostervaccinatie wordt gegeven. Bij een extra vaccinatie op 9-jarige leeftijd is de extra bescherming slechts zeer beperkt. Als echter jongvolwassenen (20-30 jaar) worden gevaccineerd, lijkt de bescherming wel minstens 2 jaar extra te zijn.

Van der Lee adviseert het invoeren van een boostervaccinatie in de leeftijdsgroep van jonge ouders om te voorkomen dat de bacterie wordt overgedragen aan baby’s en kinderen, die het meest kwetsbaar zijn voor de infectie. Ook is de hoop dat de bacterie steeds meer zal verdwijnen als meer mensen beschermd zijn.


  • Bronverwijzing
    1. Van der Lee S. Persistence of pertussis immunity in children and adults : Influence of priming vaccination. 2018. (Dissertation). Beschikbaar vanaf https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/362989

Aandachtsgebied:

Bacteriële infecties Preventie

Onderwerp:

kinkhoest vaccinatie

Advertentie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.