Endocarditis door orale streptokokken, orale hygiëne en tandheelkundige ingrepen

Patiënten met infectieuze endocarditis (IE) veroorzaakt door orale streptokokken verschillen van patiënten met IE door niet orale pathogenen wat betreft achtergrondkenmerken, orale hygiëne en recente tandheelkundige ingrepen, maar niet wat betreft de huidige orale en dentale status.

Franse onderzoekers bestudeerden de rol van orale hygiëne, de orale en dentale status en recent uitgevoerde tandheelkundige ingrepen bij de ontwikkeling van IE veroorzaakt door orale streptokokken in vergelijking met IE veroorzaakt door niet orale micro-organismen. Deze case-controlstudie werd tussen mei 2008 en januari 2013 uitgevoerd in 6 Franse tertiaire centra. De orale hygiëne werd vastgelegd door middel van door de patiënt zelf ingevulde vragenlijsten. De orale en dentale status werd geblindeerd beoordeeld door getrainde tandartsen en de geschiedenis van tandheelkundige ingrepen werd verkregen door interviews met patiënten en tandartsen. Cases hadden een linkszijdige en/of rechtszijdige IE veroorzaakt door orale streptokokken, controles een IE door een niet oraal micro-organisme.

Cases (n = 73) waren vaker dan controles (n = 192) jonger dan 65 jaar (OR 2,85; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,41-5,76) en vrouw (OR 2,62; 95% BI 1,20-5,74), hadden vaker natieve klep-endocarditis (OR 2,44; 95% BI 1,16-5,13), gebruikten vaker tandenstokers, een monddouche, interdentale borsteltjes en/of flosdraad (OR 3,48; 95% BI 1,30-9,32) en hadden vaker tandheelkundige ingrepen ondergaan in de voorgaande 3 maanden (OR 3,31; 95% BI 1,18-9,29), terwijl ze minder vaak hun tanden poetsten na de maaltijd. Gingivitis, tandsteen en infectieuze dentale aandoeningen waren niet significant verschillend tussen de groepen.


Geef een reactie

  • Bronverwijzing
    1. Duval X, Millot S, Chirouze C, et al. Oral streptococcal endocarditis, oral hygiene habits and recent dental procedures: a case-control study. Clin Infect Dis. 2017 Mar 22.
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Lees ook..


Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen infectieziekten