Eenvoudige monitoring helpt bij opschalen behandeling chronische hepatitis C

De SMART-C-studie toont aan dat bij de behandeling met een direct-acting antivirale (DAA-) behandeling een halvering van de controlebezoeken volstaat. Met een controle voor de start en na afloop van de behandeling in plaats van de gebruikelijke viermaandelijkse controles, bereiken patiënten dezelfde virologische respons. Dit resultaat is gepresenteerd tijdens de sessie ‘Hepatitis C – Treatment and resistance’ op het International Liver Congress 2019 in Wenen.

Deze vereenvoudigde aanpak kan helpen om de behandeling van chronische hepatitis C-patiënten snel op te schalen, zoals de WHO dat wil. De WHO heeft zich tot doel gesteld om chronische hepatitis C in 2030 te elimineren.

De DAA-middelen zijn eenvoudig in gebruik, effectief, worden goed verdragen en hoeven meestal maar gedurende 8 weken dagelijks ingenomen te worden.  Daarom kon volgens Gregory Dore, van de University of New South Wales in Sydney, de monitoring wellicht ook worden vereenvoudigd. Hij onderzocht zijn hypothese met de SMART-C-trial bij 380 patiënten met chronische hepatitis C die werden behandeld met het DAA-combinatiepreparaat glecaprevir/pibrentasvir. Twee derde van de patiënten kwam alleen voor de start en na afloop van de behandeling op controle in het studiecentrum. De onderzoeksverpleegkundige nam tussentijds in zowel week 4 als in week 8 telefonisch contact met hen op. De andere patiënten kregen de gebruikelijke ziekenhuiscontroles, vooraf en na 4, 8 en 12 weken. Patiënten die actief intraveneus drugs gebruiken of waarvan verwacht werd dat ze extra ondersteuning nodig hadden, deden niet mee aan het onderzoek.

Met de vereenvoudigde monitoring was de aanhoudende virologische respons (SVR) bij de ‘intention to treat’-groep na 12 weken 92%, met de gebruikelijke controles werd een respons van 95% behaald. Dit verschil was niet significant. In de per-protocolanalyse – onder mensen die de ingezette behandeling ook volhielden – was de SVR12 vrijwel gelijk: 97, respectievelijk 98%.


  • Bronverwijzing
    1. Dore G et al. Simplified monitoring for hepatitis C virus treatment with glecaprevir plus pibrentasvir: the SMART-C study. (Abstract PS-178)

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.