Echocardiografie kan chronische Q-koorts niet voorkomen

Patiënten met acute Q-koorts werden tijdens de Nederlandse uitbraak in 2007 gescreend op kleplijden, vanwege de kans op het ontwikkelen van endocarditis. Hier is men in Nederland echter mee gestopt vanwege een tekort aan middelen. Frans onderzoek heeft berekend dat endocarditis bij zeker 50 Nederlandse patiënten voorkomen had kunnen worden. Een onderzoek gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases probeert retrospectief te kijken hoe effectief echocardiografie is bij patiënten die zich presenteren met acute Q-koorts.

Voor dit onderzoek werden 509 patiënten geïncludeerd die zich in 2007 en 2008 met acute Q-koorts hadden gepresenteerd in de regio Den Bosch. Van hen werd bekeken of zij een echocardiografie hadden gehad, de uitslag daarvan en of zij chronische Q-koorts ontwikkelden in een periode van 8 jaar na de acute episode.

203 patiënten kregen geen echocardiografie tegenover 306 die deze wel kregen. Bij 20 van de 203 patiënten was al een klepafwijking bekend. Er werd gezien dat patiënten die een echocardiografie kregen gemiddeld iets ouder waren (53,0 vs. 49,9; p = 0,004). Er werd bij 84 patiënten een nieuwe klepafwijking gevonden. Van hen ontwikkelden er 2 chronische Q-koorts (2,4%). Van de 202 patiënten zonder klepafwijking ontwikkelden er 12 chronische Q-koorts (5,9%). Er bleek in de multivariabele analyse geen relatie te bestaan tussen de klepafwijking en het ontwikkelen van chronische Q-koorts (OR 0,26; 95%-BI 0,06–1,24; p = 0,09).

De huidige studie bevestigt het vermoeden dat in Nederland chronische Q-koorts zich vaker presenteert met vasculaire verschijnselen dan met endocarditis. In landen als Frankrijk wordt wel vaker endocarditis gezien. Dit hangt mogelijk samen met een verschil in virulentie tussen de circulerende varianten C. Burnetii. Het risico kan echter onderschat worden omdat bij vier gescreende patiënten met een klepafwijking langdurige profylaxe met antibiotica is gestart.


  • Bronverwijzing
    1. De Lange MMA, Gijsen LEV, Wielders CCA, et al. Should Acute Q-Fever Patients be Screened for Valvulopathy to Prevent Endocarditis? Clin Infect Dis. 2018;67(3):360-366. DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciy128

Aandachtsgebied:

Bacteriële infecties

Onderwerp:

endocarditis Q-koorts

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.