CROI 2017: Hoge virologische suppressie bij vrouwen die switchen naar op TAF gebaseerd regime

Vrouwen die van een PI-gebaseerd regime switchten naar E/C/F/TAF, behielden hoge percentages virologische suppressie van 94% tot en met week 48. De behandeling werd over het algemeen goed verdragen. Vergeleken met ATV+RTV+FTC/TDF liet E/C/F/TAF statistisch significante verbeteringen zien in wervelkolom-BMD en tubulaire proteïnurie.

Hoewel vrouwen wereldwijd 51% uitmaken van het aantal mensen dat met hiv is geïnfecteerd, blijven ze in de klinische studies ondervertegenwoordigd. Ruim 200 vrouwen die hadden deelgenomen aan een studie met E/C/F/TDF versus ATV+RTV+FTC/TDF en virologisch onderdrukt waren, kregen de kans te switchen naar E/C/F/TAF. Dit werd gedaan in een open label-extensiefase waarbij effectiviteit en veiligheid en van E/C/F/TAF bij vrouwen werd geëvalueerd. Een groter aantal vrouwen behield op week 48 virologische suppressie (hiv-1 RNA < 50 c/ml) met E/C/F/TAF (94%) vs. ATV+RTV+FTC/TDF (87%). Van resp. 4% en 9% was geen data beschikbaar en resp. 2% en 4% faalden. 85% van de vrouwen op E/C/F/TAF vs. 72% op ATV+RTV+FTC/TDF had hiv-1 RNA < 20 c/ml.

In beide groepen werden geen opkomende resistentiemutaties gezien. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwamen bij 70% van de E/C/F/TAF-groep voor en bij 59% van ATV+RTV+FTC/TDF-groep. Twee daarvan leidden tot het staken van de studiemedicatie; een in elke arm. Het gemiddelde percentage verandering in BMD van de wervelkolom op week 48 vanaf baseline was +2,8 bij E/C/F/TAF vs. 0 bij ATV+RTV+FTC/TDF. Voor de BMD in de heup was dit resp. +2,1 en +1,3. Proximale renale tubulopathie werd in geen van beide armen gerapporteerd. Tussen beide groepen was er geen verschil wat betreft TC/HDL-ratio.Aandachtsgebied:

HIV

Onderwerp:

TAF virale suppressie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.