Continue antibioticaprofylaxe bij recidiverende urineweginfecties

Continue antibioticaprofylaxe verlaagt de frequentie van urineweginfecties bij personen die ‘schoon intermitterend zelf-katheteriseren’ (CISC) en recidiverende urineweginfecties hebben, zo concluderen Britse onderzoekers in The Lancet Infectious Diseases.

Bij 25% van de mensen die intermitterend zelf-katheteriseren treden recidiverende symptomatische urineweginfectie (UWI’s) op. Holly Fisher et al. onderzochten in een gerandomiseerde open-label superioriteitsstudie (AnTIC) het effect van continue lage dosis antibioticaprofylaxe ter preventie van recidiverende UWI’s. Zij screenden 1743 volwassen CISC-gebruikers van wie er 404 (23%) werden geïncludeerd. De primaire analyse omvatte 181 (89%) deelnemers toegewezen aan de profylaxe-groep (50 mg nitrofurantoïne, 100 mg trimethoprim of 250 mg cefalexine) en 180 (90%) deelnemers in de controlegroep. De incidentie van symptomatische met antibiotica behandelde UWI’s gedurende 12 maanden was 1,3 gevallen per persoonsjaar (95% BI 1,1-1,6) in de profylaxegroep en 2,6 (2,3-2,9) in de controlegroep, wat overeenkwam met een incidentieratio van 0,52 (0,44-0,61; p < 0,0001) en een afname van 48% in UWI-frequentie na profylaxe. De profylaxe werd goed verdragen; er werden 22 niet ernstige bijwerkingen geregistreerd in de profylaxegroep die waren gerelateerd aan antibioticaprofylaxe, voornamelijk gastro-intestinale effecten (6 deelnemers), huiduitslag (6 deelnemers) en Candida-infecties (4 deelnemers). Resistentie tegen antibiotica die werden gebruikt voor de behandeling van een UWI kwam na 9-12 maanden echter vaker voor in de profylaxegroep dan in de controlegroep (nitrofurantoïne: 12 (24%) van 51 deelnemers in de profylaxegroep versus 6 (9%) van 64 in de controlegroep met ten minste een bepaling; p = 0,038); trimethoprim: 34 (67%) van 51 versus 21 (33%) van 64; p = 0,0003 en cotrimoxazol: 26 (53%) van 49 versus 15 (24%) van 62; p = 0,002).


  • Bronverwijzing
    1. Fisher H, Oluboyede Y, Chadwick T, et al. Continuous low-dose antibiotic prophylaxis for adults with repeated urinary tract infections (AnTIC): a randomised, open-label trial. Lancet Infect Dis. 2018;18:957-68.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.