Combinatie Glecaprevir/Pibrentasvir onderdrukt hepatitis C effectief in klinische praktijk

Het combinatiepreparaat Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P) geeft in het dagelijks klinisch gebruik een zeer hoge mate van aanhoudende virologische respons, ook bij patiënten die in klinische studies meestal ondervertegenwoordigd zijn, zoals alcohol- en drugsverslaafden. Zowel een studie in Duitsland als in de Verenigde Staten leverde hiervan bewijs.

De Duitse studie volgde volwassenen met HCV-genotype 1-6 die een behandeling kregen met G/P via het Duitse Hepatitis C-Register ofwel de German Hepatitis C-Registry. Het register bevatte gegevens van bijna 1700 volwassenen. Ruim de helft daarvan behoorde tot een categorie patiënten die meestal onderbelicht blijft bij klinische trials: ruim een kwart van de patiënten kreeg vanwege een drugsverslaving opioïdevervangende behandelingen, 15% had een psychiatrische stoornis, 6% was alcoholverslaafd en 3% was actief drugsgebruiker.

De aanhoudende virologische respons (SVR) is twaalf weken na het beëindigen van de behandeling gemeten. In de gehele patiëntengroep bedroeg de SVR 97%. De behandeling werd goed verdragen. Slechts drie patiënten onderbraken de behandeling vanwege bijwerkingen. Bij zes personen keerde het virus na het stopzetten van de behandeling terug en zes patiënten kregen na de behandeling een nieuwe HCV-infectie. Naast de SVR zorgde de behandeling ook voor een verbetering van de mentale en psychische component van een korte gezondheidsvragenlijst (SF-36), met name bij de mensen met comorbiditeit.

De Amerikaanse studie betrof 1131 patiënten binnen het Trio Health disease-managementprogramma. In deze groep mensen was de SVR twaalf weken na beëindiging van de behandeling 93%. In een groep patiënten die behandeld is met de drugcombinatie sofosbuvir/velpatasvir was de SVR 90%. Redenen voor het falen van de behandeling waren: slechte ervaring met de behandeling, cirrose of een viral load boven 6MM IU/ml bij HCV-genotype 3.

De studies zijn respectievelijk besproken door Markus Cornberg van de Hannover Medical School en door Michael Curry van het Beth Israel Deaconess Medical Center, Department of Medicine in Boston tijdens de General Session II op de tweede congresdag van het International Liver Congress 2019 in Wenen.


  • Bronverwijzing
    1. Curry M et al. Clinical Practice experience with pan genotypic therapies glecaprevir-pibrentasvir and sofosbuvir-velpatasvir in the TRIO. (Abstract THU-127)
    2. Cornberg M et al. Real-world safety, effectiveness, and patient-reported outcomes in patients with chronic hepatitis C virus infection treated with glecaprevir/pibrentasvir: Data from the German Hepatitis C-Registry Network.

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.