Beleid bij verdenking MERS-coronavirus

In Clinical Infectious Diseases worden de karakteristieken beschreven van 93 patiënten die onder de verdenking MERS-coronavirus in isolatie zijn opgenomen. Bij geen van de patiënten werd daadwerkelijk MERS-coronavirus gediagnosticeerd. Wel werden vaak influenza, rinovirus en bacteriële pneumonie vastgesteld. De mediane tijd tot de patiënt uit isolatie mocht was 24 uur.

In 2 ziekenhuizen in Parijs werden alle patiënten met verdenking op MERS-coronavirus geïncludeerd. Deze dodelijke virale luchtwegaandoening komt voornamelijk voor in het Midden-Oosten en wordt weinig gezien bij terugkerende reizigers. Toch worden patiënten met een verdenking op MERS-coronavirus geïsoleerd. De verdenking op MERS-coronavirus was duidelijk seizoensgebonden. 82 van de 93 patiënten kwam terug uit Saoedi-Arabië, waarvan 74 patiënten hadden deelgenomen aan de hadj.  Bij alle patiënten werd een test op MERS-coronavirus gedaan.

95,7% van de patiënten presenteerde zich met hoesten. Verder werden vaak koorts (65,6%), crepitaties (65,6%), rinorragie (45,2%) en myalgie (32,3%) gezien. Bij 72 patiënten werden afwijkingen op de thoraxfoto gevonden. De mediane CRP van de patiënten was 122. Geen van de patiënten testte positief op het MERS-coronavirus. De mediane tijd tot opheffen van isolatie was 24 uur (bereik 8-144 uur). 47 patiënten bleken een virale infectie te hebben met influenza, een rinovirus of een non-MERS-coronavirus. 22 patiënten bleken een bacteriële infectie te hebben. Hier werden voornamelijk S. pneumoniae en L. pneumophila gezien. Bij 1 patiënt werd P. falciparum gevonden.

De auteurs concluderen dat bij patiënten met de verdenking MERS-coronavirus laagdrempelig moet worden gestart met een neuraminidaseremmer. Ook moet altijd worden gedacht aan empirische behandeling voor S. pneumoniae en L. pneumophila. Aangezien veel accommodaties alleen tijdens de hadj gebruikt worden, wordt L. pneumophila relatief vaak gezien. Ook adviseren de auteurs om een snelle test te ontwikkelen om het opheffen van de isolatie te versnellen.


  • Bronverwijzing
    1. Bleibtreu A, Jaureguiberry S, Houhou N, et al. Clinical management of respiratory syndrome in patients hospitalized for suspected Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in the Paris area from 2013 to 2016. Clin Infect Dis. 2018;18:331. DOI: https://doi.org/10.1186/s12879-018-3223-5

Aandachtsgebied:

Virale infecties

Onderwerp:

MERS-coronavirus

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.