Bacteriofagen bij brandwonden geïnfecteerd met ‘P. aeruginosa’: PHAGOBURN

Uit fase I/II-onderzoek blijkt dat een cocktail van 12 lytische anti-P. aeruginosa bacteriofagen de ‘bacterial burden’ in brandwonden kan verlagen, hoewel in een lager tempo dan bij behandeling met zilversulfadiazine.

In de gerandomiseerde PHAGOBURN-studie werden 27 patiënten met brandwonden, geïnfecteerd met Pseudomonas aeruginosa, 1:1 gerandomiseerd naar dagelijkse topische behandeling met een cocktail van 12 lytische anti-P. aeruginosa bacteriofagen (PP1131; 1 × 106 PFU per ml) of standaardzorg (1% zilversulfadiazinecrème) gedurende 7 dagen, met een follow-up van 14 dagen. Het primaire eindpunt was de mediane tijd tot een aanhoudende semi-kwantitatieve afname van de ‘bacterial burden’ in ten minste 2 kwadranten en werd bereikt na 144 uur (mediaan, 95%-BI 48-niet bereikt) in de PP1131-groep vs. 47 uur (23-122) in de standaardzorggroep (HR 0,29; 95%-BI 0,10-0,79; p = 0,018). In de PP1131-groep had echter 50% van de deelnemers op dag 0 een maximale ‘bacterial burden’, gedefinieerd als de aanwezigheid van kolonies in 4 kwadranten, ten opzichte van 15% in de standaardzorggroep.

Uit onderzoek naar de stabiliteit van PP1131 bleek dat elke individuele component zeer stabiel was bij concentraties ≥ 1 × 109 PFU/ml gedurende meer dan 24 maanden. Na samenvoegen daalde de globale titer van PP1131 echter aanzienlijk, waardoor de deelnemers een lagere concentratie fagen kregen dan verwacht (1 × 102 PFU/ml per dag). In de PP1131-groep hadden 3 (23%) van de 13 deelnemers bijwerkingen vs. 7 (54%) van de 13 in de standaardzorggroep. In beide groepen overleed 1 deelnemer na de follow-up; dit werd niet geacht gerelateerd te zijn aan de behandeling. Het bereiken van het primaire eindpunt was gerelateerd aan de gevoeligheid van P. aeruginosa voor de faagcocktail op dag 0.


  • Bronverwijzing
    1. Jault P, Leclerc T, Jennes S, et al. Efficacy and tolerability of a cocktail of bacteriophages to treat burn wounds infected by Pseudomonas aeruginosa (PhagoBurn): a randomised, controlled, double-blind phase 1/2 trial. Lancet Infect Dis. 2019;19:35-45.

Lees ook..


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen infectieziekten. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.