Vier animatiefilmpjes over palliatieve zorg

In opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft IKNL in samenwerking met verschillende zorgprofessionals vier korte animatiefilmpjes over palliatieve zorg ontwikkeld.

De animaties Markering van de palliatieve fase, Zingeving in de palliatieve fase en Delier in de palliatieve fase zijn in te zetten tijdens scholingen, bijeenkomsten en andere activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering en bewustwording. De animatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is bedoeld voor een breder publiek. Deze laat het belang en functie zien van het kwaliteitskader voor beleidsmakers en zorgverleners.

De YouTube-pagina van elke animatie bevat een inleiding, de uitgeschreven voice-overtekst en bronverwijzingen. De animatiefilmpjes zijn een vervolg op het filmpje Wat is palliatieve zorg?, dat in mei 2018 is gepubliceerd.Aandachtsgebied:

Overig

Onderwerp:

palliatieve zorg

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.