Trombocytenaantal tijdens de zwangerschap

Het gemiddelde trombocytenaantal daalt tijdens de zwangerschap en deze daling wordt al in het eerste trimester ingezet. Bij vrouwen met een trombocytenaantal < 100 x 109/l zou een oorzaak anders dan de zwangerschap of zwangerschapsgerelateerde complicaties moeten worden overwogen, aldus Amerikaanse onderzoekers in NEJM.

Jessica Reese en collega´s evalueerden bij vrouwen die tussen 2011 en 2014 bevielen in het Oklahoma University Medical Center het trombocytenaantal tijdens de zwangerschap. Deze aantallen werden vergeleken met die van 8.885 niet zwangere vrouwen uit de National Health and Nutrition Examination Survey. Doelen met betrekking tot vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap waren het beloop van het trombocytenaantal tijdens de zwangerschap in kaart te brengen, even als de ernst van trombocytopenie en het risico op een recidief. Bij vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap werd onderzocht of er een relatie bestaat tussen de geïdentificeerde complicaties en het trombocytenaantal.

Daling
Van de 15.723 bevallingen die plaatsvonden tijdens de studieperiode, konden de gegevens van 7.351 vrouwen worden geïncludeerd in de analyses. Van de betreffende vrouwen hadden er 4.568 een ongecompliceerde zwangerschap, 2.586 zwangerschapsgerelateerde complicaties en 197 pre-existente aandoeningen geassocieerd met trombocytopenie. Bij de vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap was het gemiddelde trombocytenaantal in het eerste trimester (gemiddelde zwangerschapsduur 8,7 weken) 251 x 109/l, wat lager was dan het gemiddelde aantal onder de niet zwangere vrouwen (273 x 109/l; p < 0,001). Op het moment van de bevalling had 9,9% van de vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap een trombocytenaantal < 150 x 109/l. Slechts 45 vrouwen (1,0%) hadden tijdens de (ongecompliceerde) zwangerschap en bevalling een trombocytenaantal < 100 x 109/l. Twaalf vrouwen hadden een trombocytenaantal < 80 x 109/l en bij slechts 5 van hen (range 62 – 78 x 109/l; mediaan 65) werd geen alternatieve oorzaak geïdentificeerd. Een trombocytenaantal < 150 x 109/l ten tijde van de bevalling kwam vaker voor bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde complicaties dan bij vrouwen met ongecompliceerde zwangerschappen (11,9 versus 9,9%; p = 0,01). Tijdens zwangerschap en bevalling hadden 59 vrouwen (2,3%) met zwangerschapsgerelateerde complicaties een trombocytenaantal < 100 x 109/l en 31 vrouwen (1,2%) hadden een trombocytenaantal < 80 x 109/l. Dit werd met name gezien bij vrouwen met het HELLP-syndroom (7 van 25; 28,0%).


  • Bronverwijzing
    1. Reese JA, Peck JD, Deschamps DR, et al. Platelet Counts during Pregnancy. N Engl J Med. 2018;379:32-43.

Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

trombocytopenie zwangerschap

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.