Toevoegen daratumumab verbetert uitkomsten MM

Het toevoegen van daratumumab aan lenalidomide en dexamethason (Rd) vermindert bij patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie het risico op ziekteprogressie of overlijden met 45%. De resultaten van de tussentijdse analyse van de gerandomiseerde MAIA-studie werden gepresenteerd in een late breaking abstract.1

In drie eerdere fase III-studies resulteerde de toevoeging van daratumumab aan het behandelregime bij patiënten met refractair MM of nieuw gediagnosticeerde MM die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie in een ≥ 50% vermindering van het risico op ziekteprogressie of overlijden.2-4 Van deze drie studies toonde de POLLUX-trial met daratumumab, lenalidomide en dexamethason (D-Rd) het grootste voordeel met een vermindering van het risico op ziekteprogressie of overlijden van 63% bij MM-patiënten met ten minste één eerdere therapielijn.3 Op basis van de werkzaamheid en het aanvaardbare veiligheidsprofiel van D-Rd voerden de onderzoekers een fase III-onderzoek uit waarin we een D-Rd werd vergeleken met Rd als behandeling van MM-patiënten die niet in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie.

In de studie werden 737 patiënten uit 14 landen 1:1 gerandomiseerd naar D-Rd (n = 368) of Rd (n = 369 tot Rd). Deze vooraf gespecificeerde interimanalyse vond plaats na 239 PFS-events op 24 september 2018. Dit was na een mediane follow-up van 28 maanden. De toevoeging van daratumumab bleek het risico op ziekteprogressie of overlijden met 45% te verminderen (HR 0,55; 95%-BI 0,43-0,72; p < 0,0001). De mediane PFS in de Rd-arm was 31,9 maanden en werd in de D-Rd-arm niet bereikt.

Het toevoegen van daratumumab resulteerde in diepere responsen met een percentage complete respons (CR) van 47,6% in de D-Rd-arm in vergelijking met 24,7% in de Rd-arm (OR 2,75; 95%-BI 2,01-3,76; p < 0,0001). Het percentage patiënten met zeer goede partiële respons (VGPR) of beter was 79,3% in de D-Rd-arm en 53,1% in de Rd-arm (OR 3,4; 95%-BI 2,45-4,72; p < 0,0001). In totaal overleed 19% van de patiënten (HR voor OS 0,78; 95%-BI 0,56-1,1). Het veiligheidsprofiel bleek consistent met de eerdere studies naar daratumumab.


  • Bronverwijzing
    1. Facon T, Kumar SK, Plesner T, et al. Phase 3 randomized study of daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone (D-Rd) versus lenalidomide and dexamethasone (Rd) in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) ineligible for transplant (MAIA). ASH Annual Meeting and Exposition 2018, abstract LBA-2.
    2. Palumbo A, Chanan-Khan A, Weisel K, et al.; CASTOR Investigators. Daratumumab, bortezomib, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016;375:754-66.
    3. Dimopoulos MA, Oriol A, Nahi H, et al.; POLLUX Investigators. daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone for multiple myeloma. N Engl J Med. 2016;375:1319-31.
    4. Mateos MV, Dimopoulos MA, Cavo M, et al.; ALCYONE Trial Investigators. Daratumumab plus bortezomib, melphalan, and prednisone for untreated myeloma. N Engl J Med. 2018;378:518-28.

Aandachtsgebied:

MM

Onderwerp:

daratumumab dexamethason lenalidomide

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.