Tienjaars overleving bij behandeling van chronische myeloïde leukemie met imatinib

In de chronische myeloïde leukemie (CML)-studie IV werd onderzocht of de behandeling met imatinib (IM) 400 mg/d kon worden geoptimaliseerd door de dosis te verdubbelen, het toevoegen van interferon (IFN) of cytarabine IM te gebruiken na IFN-falen.

Van juli 2002 tot maart 2012 werden 1551 pas gediagnosticeerde patiënten gerandomiseerd in een 5-arm studie. De patiënten werden als volgt verdeeld: 400 patiënten in de IM 400 mg/d-arm, 420 patiënten in de IM 800 mg/d-arm, 430 patiënten in de IM+IFN-arm, 158 patiënten in de IM+cytarabine-arm, en 128 patiënten in de IM-na-IFN-arm. De tien-jaars progressievrije overleving was 80% en de tien-jaars relatieve overleving 92%. Er waren geen significante verschillen in overleving tussen de IM 400 mg/d-groep en de andere vier groepen.

Volgens de onderzoekers resulteert IM 400 mg/d in een bijna normale levensverwachting, onafhankelijk van de tijd tot respons. Patiënt- en ziektefactoren hebben meer invloed op overleving dan de initiële behandelkeuze.


Geef een reactie


Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

imatinib interferon

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Er zijn nog X gratis artikelen beschikbaar in Y

U heeft nog 3 gratis artikelen binnen hematologie