Statines en primaire preventie van veneuze trombo-embolie

Van statines wordt aangenomen dat zij een beschermend effect hebben op veneuze trombo-embolieën maar het bewijs is niet onomstotelijk. In dit onderzoek is getracht de mate waarin statines zijn geassocieerd met een eerste veneuze trombo-embolie te evalueren.

Een systematische review en meta-analyse van observationele cohortstudies en gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs) werd uitgevoerd. 36 onderzoeken (13 cohort onderzoeken bestaande uit 3.148.259 deelnemers en 23 RCT’s van statines versus placebo of geen behandeling, met in totaal 118.464 deelnemers) kwamen in aanmerking.

In observationele studies was de gepoolde RR voor veneuze trombo-embolie 0,75 (95% CI 0,65-0,87; p<0,0001) wanneer een statine werd gebruikt, vergeleken met geen statinegebruik. In RCT’s, was het RR voor veneuze trombo-embolie 0,85 (0,73-0,99; p=0,038) wanneer behandeling met een statine werd vergeleken met placebo of geen behandeling. Subgroepanalyses lieten significante verschillen zien in het effect van de soort statine, waarbij rosuvastatine het laagste risico gaf op veneuze trombo-embolie, vergeleken met andere statines: 0,57 (0,42-0,75; p=0,015). Statinegebruik werd geassocieerd met een significante vermindering van het risico van diepe veneuze trombose ten opzichte van geen statinegebruik (RR 0,77, 95% Cl 0,69-0,86; p<0,0001).

De uitkomsten suggereren een gunstig effect van statinegebruik op veneuze trombo-embolie. In interventiestudies geeft behandeling met rosuvastatine aanzienlijk minder risico op veneuze trombo-embolie in vergelijking met andere statines. Verder bewijs is echter nodig om deze bevindingen te valideren.


U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.