Rivaroxaban vermindert VTE bij ambulante patiënten met kanker

Rivaroxaban blijkt bij ambulante patiënten met kanker VTE en aan VTE gerelateerde sterfte te verminderen. Echter alleen tijdens de behandelperiode; meer dan een derde van de events vond plaats na stoppen met de medicatie. De resultaten werden op de laatste dag van ASH getoond in een late breaking abstract.

Hoewel tromboprofylaxe wordt aanbevolen bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten met kanker, komt VTE het meeste voor bij ambulante kankerpatiënten. Het voordeel van verlengde extramurale tromboprofylaxe is echter onzeker. Een groep internationale onderzoekers voerde daarom een gerandomiseerde studie uit bij volwassen ambulante patiënten met verschillende soorten tumoren die een nieuw systemisch regime begonnen en een verhoogd risico op VTE (Khorana risk score ≥ 2) hebben. De deelnemers werden gescreend op diepe veneuze trombose (DVT) en – indien dit niet werd aangetroffen – 1:1 gerandomiseerd naar eenmaal daags rivaroxaban 10 mg of placebo gedurende 180 dagen.

Tijdens de observatieperiode van de studie trad bij 25 van de 420 patiënten (5,95%) in de rivaroxabangroep en 37 van de 421 patiënten (8,79%) in de controlegroep symptomatische of asymptomatische proximale DVT van de onderste extremiteit, symptomatische distale DVT in de bovenste of onderste extremiteit, symptomatische of incidentele longembolie of aan VTE gerelateerde sterfte op (HR 0,66; 95%-BI 0,40-1,09; p = 0,101). Tijdens de behandelperiode was dat het geval bij respectievelijk 11 van de 420 patiënten (2,62%) en 27 van de 421 (6,41%) (HR 0,40; 95%-BI 0,20-0,80; p = 0,007). Ernstige bloedingen traden op bij 8 van 405 patiënten (1,98%) in de rivaroxabangroep en in 4 van de 404 (0,99%) patiënten in de placebogroep (HR 1,96; 95%-BI 0,59-6,49; p = 0,265).


  • Bronverwijzing
    1. Khorana AA, Soff GA, Kakkar AK, et al. Rivaroxaban thromboprophylaxis in high-risk ambulatory cancer patients receiving systemic therapy: results of a randomized clinical trial (CASSINI). ASH Annual Meeting and Exposition 2018, abstract LBA-1.

Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

rivaroxaban tromboprofylaxe VTE

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.