Relatie tussen rekrutering van donoren, diversiteit en loyaliteit

Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan in de manier waarop mensen van verschillende sekse, leeftijd en etniciteit worden gerekruteerd als bloeddonor. Onderzoekers van Sanquin pleiten daarom voor meer persoonlijke, evidence-based wervings- en retentiestrategieën.

De onderzoekers analyseerden gegevens van volbloeddonoren die tussen 2013 en 2017 in de Nederlandse bloeddonordatabase waren geregistreerd (n = 155.054). De meeste donoren bleken geworven via andere donoren (44,6%) of werden op eigen initiatief donor (28,4%). Jonge mannen werden vaak geworven door andere donoren en Duffy-negatieve donoren vaak via campagnes gericht op minderheden. ‘Donor via een andere donor’ bleek geassocieerd met het hoogste aantal donaties; telefonische rekrutering met het laagste aantal. Studenten en donoren geworven via minderhedencampagnes bleven het kortst donor.


  • Bronverwijzing
    1. Piersma TW, Klinkenberg EF. The relation between blood donor recruitment and donor diversity and loyalty in the Netherlands. ISBT Science Series, 15 oktober 2018 [Epub]

Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

bloeddonor

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.