Peri-operatief DOAC-management bij patiënten met atriumfibrilleren

Patiënten met atriumfibrilleren die een DOAC gebruiken en de behandeling moeten onderbreken vanwege een operatieve ingreep, blijken veilig een gestandaardiseerde peri-operatieve managementstrategie te kunnen volgen. Dat blijkt uit de PAUSE-studie, waaraan ook het Amsterdam UMC deelnam.

Het peri-operatieve management van patiënten die een DOAC gebruiken voor atriumfibrilleren en een operatie moeten ondergaan is onzeker. Er zijn tot op heden geen studies naar de optimale timing van het stoppen en weer starten met anticoagulantia rond een operatie gedaan. De Perioperative Anticoagulant Use for Surgery Evaluation (PAUSE)-studie, de tot op heden grootste studie naar peri-operatief DOAC-management, onderzocht daarom prospectief drie parallelle DOAC-cohorten bestaande uit in totaal 3.007 patiënten met atriumfibrilleren uit 23 locaties in Canada, de Verenigde Staten en Europa die apixaban, dabigatran of rivaroxaban gebruikten en een operatieve ingreep moesten ondergaan. DOAC’s werden 1 dag voor en na de operatie onderbroken bij een operatie met een laag risico op bloedingen en 2 dagen voor en na een operatie met een hoog risico op bloedingen.

De 30-daagse postoperatieve frequentie (95%-BI) van ernstige bloedingen was 1,35% (0-2,00) in het apixabancohort, 0,90% (0-1,73) in het dabigatrancohort en 1,85% (0-2,65) in het rivaroxabancohort. Het percentage (95%-BI) arteriële trombo-embolie was 0,16% (0-0,48) in het apixabancohort, 0,6% (0-1,33) in het dabigatrancohort en 0,37% (0-0,82) in het rivaroxabancohort. Deze resultaten zullen ongetwijfeld van invloed zijn op toekomstige richtlijnen, stellen de onderzoekers.


  • Bronverwijzing
    1. Douketis J, Spyropoulos AC, Duncan JM, et al. Perioperative Anticoagulant Use for Surgery Evaluation (PAUSE) Study: a perioperative management plan for patients with atrial fibrillation who are receiving a direct oral anticoagulant. ASH Annual Meeting and Exposition 2018, abstract LBA-5.

Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

atriumfibrileren DOAC

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.