Nieuwe standaard eerstelijnsbehandeling CLL?

De combinatie ibrutinib en rituximab (IR) biedt een betere progressievrije (PFS) en totale overleving (OS) dan chemo-immunotherapie bestaande uit fludarabine, cyclofosfamide en rituximab (FCR) bij jonge patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL). De Amerikaanse onderzoekers stellen daarom in hun late breaking abstract dat de op ibrutinib gebaseerde behandeling de meest effectieve eerstelijnsbehandeling is voor patiënten met CLL.

In de afgelopen jaren is uit een aantal fase III-studies gebleken dat chemo-immunotherapie met FCR bij patiënten met niet eerder behandeld CLL zowel PFS als OS verbetert in vergelijking met alleen chemotherapie. Tegelijkertijd heeft ibrutinib aangetoond effectief en veilig te zijn bij oudere CLL-patiënten en bij patiënten met recidiverende/refractaire ziekte. Toch is CIT bij jongere patiënten (dat wil zeggen jonger dan 70 jaar) niet eerder vergeleken met een op ibrutinib gebaseerde behandeling.

In de studie van de ECOG-ACRIN Cancer Research Group werden 529 patiënten 2:1 gerandomiseerd naar IR of FCR. De resultaten van de eerste interimanalyse, uitgevoerd in september 2018, werden op ASH 2018 gepresenteerd. Zowel PFS als OS bleken beter in de IR-groep dan in de FCR-groep (HR voor PFS 0,352; 95%-BI 0,223-0,558; p < 0,0001, HR voor OS 0,168; 95%-BI 0,053-0,538; p = 0,0003). Superioriteit van IR bleek onafhankelijk van leeftijd, geslacht, performance status, ziektestadium of aan/afwezigheid van del11q23. Graad 3 en 4-behandelingsgerelateerde bijwerkingen werden gezien bij 58% van de patiënten in de IR-groep en bij 72% van de patiënten in de FCR-groep (p = 0,0042).

 

 

 


  • Bronverwijzing
    1. Shanafelt TD, Wang V, Kay NE, et al. A randomized phase III study of ibrutinib (PCI-32765)-based therapy vs. standard fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab (FCR) chemoimmunotherapy in untreated younger patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL): a trial of the ECOG-ACRIN Cancer Research Group (E1912). ASH Annual Meeting and Exposition 2018, abstract LBA-4.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CLL ibrutinib rituximab

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.