Nieuwe resultaten EURO-SKI: stoppen met TKI-behandeling bij CML

Patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) kunnen stoppen met de behandeling met imatinib indien de totale behandelingsduur meer dan 6 jaar is, en de patiënt ten minste 3 jaar MR4 heeft. Dat concluderen onderzoekers van EURO-SKI op basis van nieuwe resultaten.

Veel CML-patiënten bereiken bij een behandeling met een tyrosinekinaseremmer (TKI) een diepe moleculaire respons (DMR), een vereiste om uiteindelijk te kunnen stoppen met de TKI-behandeling. EURO-SKI is opgezet om de veiligheid en haalbaarheid van het stoppen met de behandeling te beoordelen en om nauwkeurige voorwaarden te definiëren.

In totaal werden 821 patiënten voor de studie gerekruteerd, waarvan er 755 patiënten geschikt bleken om te stoppen met de behandeling. Na het stoppen met de TKI verloren er 371 (49,1%) hun major moleculaire respons (MMR), 13 herstartten de TKI-behandeling in MMR en 4 stierven. Na 6 maanden was 60% van hen in major moleculaire remissie zonder herstart van de behandeling, na 24 maanden was dat 49%. Na opnieuw starten met de behandeling bereikten 321 (86%) en 302 (81%) van de 373 patiënten respectievelijk MMR en MR4. De mediane tijd om wederom MMR en MR4 te bereiken was respectievelijk 3 en 4 maanden.

Uit een prognostisch model, waarin gegevens van 405 met imatinib behandelde patiënten werden geanalyseerd, bleek vervolgens de TKI-behandelingsduur en DMR-duur significant gecorreleerd met de ‘molecular recurrence free survival’ (MRecFS) na 6 maanden. De onderzoekers identificeerden een drempel van 5,8 jaar voor de duur van de imatinib-behandeling en 3,1 jaar voor de duur van de diepe moleculaire respons.


  • Bronverwijzing
    1. Saussele S, Richter J, Guilhot J, et al. "Duration of Deep Molecular Response" Has Most Impact on the Success of Cessation of Tyrosine Kinase Inhibitor Treatment in Chronic Myeloid Leukemia - Results from the EURO-SKI Trial. ASH 59th Annual Meeting & Exhibition, abstract 313.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CML EURO-SKI imatinib TKI

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.