Meer inzicht in het biologische gedrag van DLBCL

Lotte van der Meeren richtte zich in haar proefschrift op het diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL). Doel: meer inzicht in het biologische gedrag van DLBCL. Ze promoveert 11 september aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen de subcategorieën ‘germinal centre B-cell like’ (GCB) en ‘activated B-cell like’ (non-GCB) zijn er grote verschillen in de respons op chemotherapie. Naast genetische factoren spelen ook veranderingen van eiwitten, betrokken bij de interactie tussen tumorcellen en hun micro-omgeving, een rol. Van der Meeren onderzocht of er eiwitten zijn die verder onderscheid kunnen maken tussen GCB en non-GCB DLBCL. Ook keek ze naar verschillen in immuungeassocieerde eiwitten tussen HLA-positief en HLA-negatief DLBCL, en analyseerde ze het secretoom van lymfoomcellijnen.

Het volledige proefschrift is hier te downloaden.Aandachtsgebied:

Lymfoom

Onderwerp:

DLBCL

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.