Leukemierisico na lage dosis ioniserende straling

Het risico op acute myeloïde leukemie en acute lymfoblastenleukemie is significant verhoogd na cumulatieve doses ioniserende straling < 100 mSv tijdens de kindertijd of adolescentie, zo concluderen Mark Little en collega’s in The Lancet Haematology.

Er zijn veel aanwijzingen voor een relatie tussen blootstelling aan matige tot hoge doses ioniserende straling, met name tijdens de kindertijd, en een verhoogd risico op leukemie. De associatie tussen leukemie en blootstelling aan lage doses straling (< 100 mSv) is minder duidelijk, hoewel deze hoeveelheid straling het meest relevant is voor de algemene bevolking.
De onderzoekers analyseerden de gegevens van negen cohorten uit Canada, Frankrijk, Japan, Zweden, het VK en de VS, met daarin 262.573 personen die waren blootgesteld aan < 100 mSv. De gemiddelde follow-up was 19,63 jaar (SD 17,75) en de gemiddelde cumulatieve dosis 19,6 mSv (SD 22,7). Het ‘fitted’ relatieve risico bij 100 mSv was 3,09 (95% BI 1,41-5,92; ptrend = 0,008) voor AML en MDS samen; 2,56 (1,09-5,06; ptrend = 0,033) voor AML en 5,66 (1,35-19,71; ptrend = 0,023) voor ALL. Er werd geen duidelijk dosisresponseffect waargenomen voor CML, waarvoor het relatieve risico bij 100 mSv 0,36 was (0,00-2,36; ptrend = 0,394). Voor AML en MDS samen en voor ALL bleven de dosis-responsen significant voor doses < 50 mSv.


  • Bronverwijzing
    1. Little MP, Wakeford R, Borrego D, et al. Leukaemia and myeloid malignancy among people exposed to low doses (<100 mSv) of ionising radiation during childhood: a pooled analysis of nine historical cohort studies. Lancet Haematol. July 16, 2018 [Epub]

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

straling

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.