L-glutamine bij sikkelcelziekte

L-glutamine – alleen of in combinatie met hydroxyureum – verlaagt het mediane aantal pijnlijke vaso-occlusieve crises bij kinderen en volwassenen met sikkelcelanemie ten opzichte van placebo, met of zonder hydroxyureum.

Yutaka Niihara et al. testten in een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde, fase III-trial (NCT01179217) het effect van tweemaal daags oraal ‘pharmaceutical grade’ l-glutamine (0,3 g/kg per dosis) ten opzichte van placebo, op het reduceren van de incidentie van pijnlijke crises bij patiënten met sikkelcelanemie die het afgelopen jaar ≥ 2 pijnlijke crises hadden. Patiënten die hydroxyureum gebruikten in een dosis die ten minste 3 maanden stabiel was, konden dat blijven doen tijdens de 48-weekse studieperiode.
In totaal werden 230 patiënten 2:1 gerandomiseerd naar l-glutamine of placebo. Patiënten in de l-glutamine-groep hadden significant minder pijnlijke crises (mediaan 3,0) dan patiënten in de placebogroep (mediaan 4,0; p = 0,005). Ook werden zij minder vaak opgenomen in het ziekenhuis (mediaan 2,0) dan patiënten in de placebogroep (mediaan 3,0; p = 0,005). Twee derde van de patiënten in beide groepen bleef hydroxyureum gebruiken. Misselijkheid, niet-cardiale pijn op de borst, vermoeidheid en musculoskeletale pijn kwamen frequenter voor met l-glutamine dan met placebo.


  • Bronverwijzing
    1. Niihara Y, Miller ST, Kanter J, et al. A Phase 3 Trial of l-Glutamine in Sickle Cell Disease. N Engl J Med. 2018;379:226-35.

Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

sikkelcelziekte

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.