Invasieve aspergillose bij patiënten behandeld met ibrutinib

David Ghez en collega’s concluderen in Blood dat ibrutinib mogelijk is geassocieerd met invasieve schimmelinfecties en voornamelijk invasieve aspergillose. Zorgvuldige monitoring van patiënten die met ibrutinib worden behandeld lijkt dus op zijn plaats, zeker wanneer ook andere risicofactoren voor schimmelinfecties aanwezig zijn, aldus de auteurs.

Infecties zijn nog steeds een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met CLL. Invasieve schimmelinfecties zijn echter zeldzaam en worden voornamelijk beschreven bij intensief voorbehandelde patiënten. Hoewel klinische trials suggereren dat ibrutinib is geassocieerd met minder infectieuze complicaties dan conventionele chemotherapie, waren enkele recente observaties van invasieve schimmelinfecties bij patiënten die werden behandeld met ibrutinib aanleiding voor de Franse onderzoekers om een retrospectieve survey op te zetten.

Invasieve aspergillose
Zij identificeerden tussen 2013 en 2017 in 16 centra 33 gevallen van invasieve schimmelinfectie bij patiënten die ibrutinib kregen als mono- of combinatietherapie. Het ging om 30 patiënten met CLL, één met MCL en één patiënt met macroglobulinemie van Waldenström. Het mediane aantal eerdere behandelingen was 2 (0-4). De meerderheid van de patiënten (27/33) had invasieve aspergillose (IA) en 11 van hen (40,7%) hadden een CNS-lokalisatie. Opvallend was dat de meeste invasieve schimmelinfecties (61%) werden gediagnosticeerd binnen drie maanden na het starten van ibrutinib.

21 patiënten stopten de behandeling als gevolg van deze complicatie. Bij 18 van de 33 patiënten waren ook andere predisponerende factoren aanwezig die mogelijk hebben bijgedragen aan een verhoogd risico voor schimmelinfecties, zoals chemotherapie in de afgelopen zes maanden, neutropenie en het gebruik van corticosteroïden.

Selecteren
Deze observaties wijzen erop dat ibrutinib mogelijk is geassocieerd met vroege invasieve schimmelinfecties, in het bijzonder IA met vaak cerebrale betrokkenheid en dat patiënten die ibrutinib gebruiken zorgvuldig zouden moeten worden gemonitord, zeker wanneer ook andere risicofactoren voor een schimmelinfectie aanwezig zijn. De bevindingen roepen belangrijke vragen op met betrekking tot hoe patiënten het beste kunnen worden geselecteerd voor behandeling met ibrutinib en welke patiënten gebaat zouden zijn bij profylaxe.


  • Bronverwijzing
    1. Ghez D, Calleja A, Protin C, et al. Early-onset invasive aspergillosis and other fungal infections in patients treated with ibrutinib. Blood. 2018;131:1955-9.

Aandachtsgebied:

Leukemie Lymfoom

Onderwerp:

aspergillose ibrutinib

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.