IKNL-rapporten hemato-oncologie

IKNL heeft onlangs drie landelijke rapportages gepubliceerd, over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), multipel myeloom (MM) en folliculair lymfoom (FL). De rapportages geven inzicht in de geleverde zorg aan deze patiënten.

In januari 2017 is voor het eerst een jaarrapportage over DLBCL en MM gepubliceerd over het diagnosejaar 2014. In april 2018 verscheen een update van deze rapportages met gegevens over 2015 en inmiddels is de informatie over 2016 toegevoegd. Voor FL is deze uitgave de eerste landelijke rapportage over de diagnosejaren 2014-2016. De jaarrapportages beschrijven de incidentie, diagnostiek en eerstelijnsbehandeling. In het voorjaar van 2020 verschijnt een nieuwe uitgave van de rapportages met informatie over het diagnosejaar 2017. Later worden dergelijke rapportages ook voor andere hematologische kankersoorten gemaakt.

 Aandachtsgebied:

Lymfoom MM

Onderwerp:

DLBCL folliculair lymfoom MM

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.