Ibrutinib plus venetoclax effectief bij CLL

De combinatie ibrutinib plus venetoclax is een effectieve eerstelijnsbehandeling voor hoogrisico- en oudere patiënten met CLL, zo blijkt uit fase II-onderzoek waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in NEJM. Er werden voor de combinatie geen bijwerkingen waargenomen die niet al waren gerapporteerd voor de individuele middelen.

De BTK-remmer ibrutinib en BCL-2-remmer venetoclax zijn beide goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met CLL. Preklinisch onderzoek suggereert een potentieel synergistische werking bij combinatie van deze middelen. In deze ‘investigator-initiated’ fase II-studie (NCT02756897) werden dan ook de effectiviteit en veiligheid onderzocht van de combinatie ibrutinib plus venetoclax als eerstelijnsbehandeling van hoogrisicopatiënten en oudere patiënten met CLL.

Opzet
Alle 80 deelnemers hadden ten minste één van de volgende kenmerken: chromosoom 17p-deletie, TP53-mutatie, chromosoom 11q-deletie, ongemuteerd IGHV of een leeftijd ≥ 65 jaar. Patiënten kregen gedurende drie behandelcycli ibrutinib-monotherapie (420 mg 1 dd), gevolgd door de toevoeging van venetoclax (wekelijkse dosisescalatie tot 400 mg 1 dd) gedurende 24 cycli. De mediane leeftijd van de deelnemers was 65 jaar (bereik 26 tot 83), 30% van de patiënten was 70 jaar of ouder en 92% van de patiënten had ongemuteerd IGHV, TP53-aberratie of chromosoom 11q-deletie. De mediane follow-upperiode was 14,8 maanden.

Hoog responspercentage
Na de eerste drie cycli ibrutinib-monotherapie waren de meeste responsen partieel. Na toevoeging van venetoclax nam het percentage patiënten met een complete remissie (met of zonder herstel van de bloedwaarden) en remissie met niet detecteerbare minimale restziekte echter toe over de tijd. In totaal hadden 59 deelnemers (74%; 95%-BI 63 tot 83) een complete remissie of complete remissie met incompleet herstel van de bloedwaarden als beste respons. Na 12 behandelcycli met combinatietherapie had 88% (95%-BI 72 tot 97) van de patiënten een complete remissie of complete remissie met incompleet herstel van de bloedwaarden en had 61% (95%-BI 42 tot 77) een remissie zonder aantoonbare minimale restziekte. Op het moment van deze analyse hadden drie patiënten alle 24 kuren combinatietherapie voltooid; zij hadden allen een complete remissie of complete remissie met incompleet herstel van de bloedwaarden, zonder detecteerbare minimale restziekte.

Remissiepercentages waren ook hoog bij oudere patiënten en responsen werden daarnaast waargenomen in alle hoogrisicosubgroepen. Bij drie patiënten werd – op basis van het laboratoriumonderzoek – een tumorlysissyndroom vastgesteld; er waren geen klinische verschijnselen.


  • Bronverwijzing
    1. Jain N, Keating M, Thompson P, et al. Ibrutinib and Venetoclax for First-Line Treatment of CLL. N Engl J Med. 2019;380:2095-103.

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CLL ibrutinib venetoclax

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.