Ibrutinib plus R-CHOP bij jongere patiënt met ‘non-germinal center B-cell’ DLBCL?

Toevoeging van ibrutinib aan R-CHOP lijkt de overleving van jongere patiënten (< 60 jaar) met het ‘non-germinal center B-cell’ subtype van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) te verbeteren, zo blijkt uit fase III-onderzoek waarvan de resultaten onlangs verschenen in JCO.1 Bij oudere patiënten was toevoeging van ibrutinib geassocieerd met een toegenomen toxiciteit, een lagere bloostelling aan R-CHOP en een slechtere uitkomst.

DLBCL is het meest voorkomende type non-hodgkinlymfoom (NHL) en is verantwoordelijk voor circa 40% van alle gevallen. Hoewel de pathogenese zeer heterogeen is, kan op basis van immunohistochemisch onderzoek onderscheid worden gemaakt tussen het ‘germinal center B-cell’ (GCB) en het non-GCB (waaronder ‘activated B cell’ (ABC) en ‘unclassified’) subtype. Uit een fase I/II-studie bij 80 patiënten met gerecidiveerd/refractair DLBCL, bleek ibrutinib-monotherapie met name effectief bij ABC-DLBCL, met een responspercentage van 37%.2 Uit een ander fase I-onderzoek bleek dat de combinatie van ibrutinib plus R-CHOP goed werd verdragen door patiënten die niet eerder werden behandeld voor B-cel NHL.3 Op basis van deze bevindingen werd in de hier beschreven gerandomiseerde fase III-studie de effectiviteit onderzocht van toevoeging van ibrutinib aan R-CHOP bij therapienaïeve patiënten met non-GCB DLBCL.

Non-GCB en ABC
In totaal werden 838 patiënten 1:1 toegewezen aan ibrutinib (560 mg per dag oraal) plus R-CHOP of placebo plus R-CHOP. Het primaire eindpunt was de eventvrije overleving (EFS) in de ‘intention to treat’-populatie (ITT, non-GCB op basis van immunohistochemie). Na een aanpassing van het protocol tijdens de studie, werd de primaire analyse ook uitgevoerd in de ABC-subgroep (op basis van genexpressie). Secundaire eindpunten waren onder meer de progressievrije overleving (PFS), totale overleving (OS) en veiligheid.

Voordeel jongere patiënt
De mediane leeftijd van de deelnemers was 62,0 jaar en 75,9% had het ABC-subtype. Ibrutinib plus R-CHOP leidde niet tot een betere EFS in de ITT- (HR 0,934) of ABC-populatie (HR 0,949). Een vooraf geplande analyse toonde echter een significante interactie tussen behandeling en leeftijd. Bij patiënten < 60 jaar verbeterde ibrutinib plus R-CHOP de EFS (HR 0,579), PFS (HR 0,556) en OS (HR 0,330) ten opzichte van placebo plus R-CHOP. Hoewel iets meer ernstige bijwerkingen optraden (35,7 versus 28,6%) was het percentage patiënten dat ten minste zes kuren R-CHOP kreeg vergelijkbaar tussen de behandelgroepen (92,9 versus 93,0%). Bij patiënten ≥ 60 jaar resulteerde ibrutinib plus R-CHOP in een slechtere EFS (HR 1,228), PFS (HR 1,200) en OS (HR 1,440) ten opzichte van placebo plus R-CHOP; deze uitkomsten waren vergelijkbaar in de subgroep met ABC-DLBCL. Ook werden bij oudere patiënten meer ernstige bijwerkingen gezien in de groep die ibrutinib plus R-CHOP kreeg (63,4 versus 38,2%) en ook het percentage patiënten dat ten minste zes kuren R-CHOP kreeg was lager (73,7 versus 88,8%).


  • Bronverwijzing
    1. Younes A, Sehn LH, Johnson P, et al. Randomized Phase III Trial of Ibrutinib and Rituximab Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone in Non-Germinal Center B-Cell Diffuse Large B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2019 Mar 22:JCO1802403. [Epub ahead of print]
    2. Wilson WH, Young RM, Schmitz R, et al. Targeting B cell receptor signaling with ibrutinib in diffuse large B cell lymphoma. Nat Med. 2015;21:922-6.
    3. Younes A, Thieblemont C, Morschhauser F, et al. Combination of ibrutinib with rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) for treatment-naive patients with CD20-positive B-cell non-Hodgkin lymphoma: a non-randomised, phase 1b study. Lancet Oncol. 2014;15:1019-26.

Aandachtsgebied:

Lymfoom

Onderwerp:

DLBCL ibrutinib RCHOP

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.