Goedkeuring emicizumab voor hemofilie A zonder remmers

De Europese Commissie heeft emicizumab goedgekeurd ter preventie van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers. Emicizumab werd vorig jaar al goedgekeurd voor patiënten met remmers en kan worden gebruikt door patiënten van alle leeftijden.

De goedkeuring is gebaseerd op de resultaten van de HAVEN 3 en 4 studies. In HAVEN 3 resulteerde profylactische behandeling met emicizumab bij patiënten met hemofilie A zonder factor VIII-remmers tot een statistisch significante en klinisch relevante afname van het aantal bloedingen ten opzichte van geen profylaxe, maar ook ten opzichte van eerdere factor VIII-profylaxe, zoals bleek uit een prospectieve intra-individuele vergelijking. In HAVEN 4 leidde emicizumab bij patiënten met hemofilie A met en zonder remmers tot een klinisch relevante controle van bloedingen bij toediening elke vier weken.Aandachtsgebied:

Benigne hematologie

Onderwerp:

emicizumab hemofilie

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.