Front-line imatinib bij kinderen en adolescenten met CML

Eerstelijnsbehandeling met imatinib is effectief bij kinderen en adolescenten met chronische myeloïde leukemie (CML), zo blijkt uit een grote studie waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in Leukemia.

In deze prospectieve fase III-studie kregen 156 patiënten (1,3-18,0 jaar) met nieuw gediagnosticeerd CML (146 chronische fase (CML-CP), 3 acceleratiefase (CML-AP) en 7 blastencrisis (CML-BP)) imatinib up-front (respectievelijk 300, 400, 500 mg/m2). Na een mediane follow-up van 25 maanden was de eventvrije overleving na 18 maanden voor patiënten met CML-CP 97% (95% BI 94,2-99,9%). In totaal bereikten 98, 63 en 59% van de patiënten volgens de 2006 ELN-criteria respectievelijk een complete hematologische respons na 3 maanden, een complete cytogenetische respons (CCyR) na 12 maanden en een major moleculaire respons (MMR) na 18 maanden. Na 36 maanden had 86% van de patiënten een CCyR bereikt en 74% een MMR. Bij 38 patiënten (27%) faalde imatinib als gevolg van onvoldoende respons of intolerantie (n = 9). Achtentwintig patiënten (19%) ondergingen een stamceltransplantatie (SCT). In de SCT-subgroep overleden 2/23 patiënten gediagnosticeerd met CML-CP, 0/1 met CML-AP en 2/4 met CML-BP aan een recidief of SCT-gerelateerde complicaties.


  • Bronverwijzing
    1. Suttorp M, Schulze P, Glauche I, et al. Front-line imatinib treatment in children and adolescents with chronic myeloid leukemia: results from a phase III trial. Leukemia. 2018 Jun 20. [Epub ahead of print]

Aandachtsgebied:

Leukemie

Onderwerp:

CML imatinib kinderen

U heeft nog enkele gratis artikelen binnen hematologie. Maak uw account aan om ongelimiteerd te lezen.